عناوین مهمترین خبرها:

 

 گزارش تصويري دكترسيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكتربيژن صدري زاده در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكترسيدعليرضا مرندي رئيس فرهنگستان در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري خانم دكتر احمدي در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكترحسين ملك افضلي در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكترصادق مسرت در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكتر علي رمضانخاني در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكتر فاطمه رخشاني در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكتربيژن صدري زاده در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكترسيد محمد رضا كلانتر معتمدي در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

 گزارش تصويري دكترسیدعلیرضا مرندی رئیس فرهنگستان و رئیس تیم پزشکی مقام معظم رهبری( مد ظله)در مورد عمل جراحی معظم له

 گزارش تصويري دكترمحمد حسین نیک نام عضو پیوسته فرهنگستان در مورد سلامت معنوی(بخش اول)

 گزارش تصويري دكترمحمد حسین نیک نام عضو پیوسته فرهنگستان در مورد سلامت معنوی(بخش دوم)

 گزارش تصويري دكتربيژن صدري زاده در شبكه سلامت سيماي جمهوري اسلامي ايران

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت