عناوین مهمترین خبرها:

1. ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.( دکتر محمود شهرآبادی- قسمت اول)

 

2. ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.( دکتر محمود شهرآبادی- قسمت دوم)

 

3. ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی.( دکتر محمود شهرآبادی- قسمت سوم)

 

4. ویروس شناسی کروناویروس جهت دانشجویان رشته های پزشکی( دکتر محمود شهرآبادی- قسمت چهارم)

 

5. استاد دکتر محمدمهدی گویا-رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1398 چگونگی گسترش بیماری کرونای جدید را شرح داده و آمارهای ایران و چین را مقایسه نمودند.

 

6. اسلاید های استاد دکتر محمدمهدی گویا-رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1398 چگونگی گسترش بیماری کرونای جدید را شرح داده و آمارهای ایران و چین را مقایسه نمودند.

 

7. اسلایدهای استاد دکتر علی اکبر حق دوست، وضعیت اخیر کروناویروس را بر اساس اطلاعات روز های هشتم و نهم اسفندماه سال 1398 ارائه می دهند.

 

8. کروناویروس- دکتر حسین عرفانی-وضعیت گسترش و کنترل بیماری تا امروز-بخش یک

 

9. کروناویروس- دکتر حسین عرفانی-وضعیت گسترش و کنترل بیماری تا امروز-بخش دو

 

10. کروناویروس- دکتر حسین عرفانی-نقشه گسترش بیماری تا 17 اسفند 

 

11. کروناویروس- دکتر علیرضا بیگلری- تشخیص آزمایشگاهی ویروس

 

12. کروناویروس- دکتر حسین عرفانی- کنترل بیماری در قم و تهران تا امروز- 22 اسفند

 

13.کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری از چین تا ایران -بخش یک

 

14. کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری از چین تا ایران -بخش دوم

 

15. کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری از چین تا ایران -بخش سوم- تریاژ عفونی

 

16. کروناویروس- دکتر فرشید رضایی- ریشه های همه گیری -بخش چهارم- اپیدمی های گذشته

 

17. Factsheet-12.24

 

18. کروناویروس-دکتر محمد مهدی گویا-'گزارش 28 اسفند 1398

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

کرونا-با-مشارکت-مردم-مهار-شدنی-است نویسنده : دکتر بیژن صدری‌زاده مدیر سابق مبارزه...
به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...

ورود به سایت