مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

1. پیشنهادات مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی برای ارتقای نظام ارزشیابی استاد

2. بيانيه فرهنگستان در مورد طرح ژنريك  نظام دارويي ملي كشور (اسفند 1398)

3. خلاصه سیاستی مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ( اسفند 1398)

4. بيانيه مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با راهبردهاي توسعه كمي و كيفي شبكه بهداشتي درماني كشور

5. بیانیه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی در محکومیت هتک حرمت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)

6. بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی درباره عدالت در سلامت

7. بيانيه مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشکي،عنوان: توسعه ، تقويت و تكميل شبكه بهداشتي درماني كشور

8.بيانيه مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشکي،عنوان: تعارض منافع در نظام سلامت کشور و راهکارهاي موثر براي جلوگیري از آن 

9. بیانیه مجمع عمومی فرهنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص"توصیه هایی براي انتخاب و نظارت بر عملکرد مسئولین ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "