دكتر بتول طایفی نصرآبادی

تاريخ تولد : 1353/6/20

محل تولد : مشهد

تاريخ عضويت در گروه علمي: 1395/3/1

تحصيلات: دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1392)، پزشکی عمومی از  دانشگاه علوم پزشکی سمنان(1379)

سوابق علمي و اجرايي :مشاور پژوهشی در فرهنگستان علوم پزشکی تهران از اردیبهشت ماه سال 1393 تا کنون (دوره ضریب کا تخصص) ،همکاری به عنوان پژوهشگر در مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، پژوهشکده بیماریهای غدد و متابولیسم دانشگاه تهران از شهریور ماه سال 1390 تا کنون، همکار اجرایی پروژه "داده های بیمارستانی" در مطالعه محاسبه بار بیماری ها در مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، پژوهشکده غدد و بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیر ماه 1391 تا پایان سال 1392. ،مدیراجرایی پروژه "محاسبه بار بیماریهای روانپزشکی در کشور" درمرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر، پژوهشکده غدد و بیماریهای غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران از مهرماه 92 تا پایان سال 93، پزشک عمومی در تهران در مطب خصوصی و درمانگاه به آفرین در فردیس کرج از سال 1381 تا 1387 ، پزشک عمومی در اورژانس بیمارستان امام شهرستان نیشابور از اواخر سال 1379تا 1381(دوره طرح پزشک عمومی)

آثار علمي و تاليفات : 8 مقاله انگليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت