دكتر مرضیه مولوی نجومی

تاريخ تولد:1343

محل تولد: همدان

تاريخ عضويت وابسته:1391/4/28

فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی همدان با رتبه اول (سهمیه 1% دانشجویان ممتاز)، 1371

تخصص: بورد تخصصی پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1377) با کسب رتبه اول کشوری در امتحان بورد تخصصی– فلوی اپیدمیولوژی بالینی از University of Washington, Seattle, U.S, 2003             

سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشكي ایران؛ عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی – مدیر گروه پزشک خانواده

سوابق علمی و اجرایی:عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران (از سال 1377 ) – عضو هیئت ممتحنه رشته پزشکی اجتماعی ( ازسال 1386) - دبیر بورد رشته تخصصی پزشکی اجتماعی ( از سال 1390) - مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1384-1390) – عضو شوراي سياست گذاري HSR  دانشگاه علوم پزشكي ايران (از سال 1386 – 1389)- عضو كميته پژوهشي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي ايران (1386-1389)- عضو شورای پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1382- 1389) -  عضو هیئت تحریریه مجله پزشکی امروز زنان (از سال 1383) – عضو هیئت تحریریه مجله International Journal of Preventive Medicine (از سال 1388) –عضو هیئت ممتحنه دوره پودمانی مدیریت عالی پزشک خانواده از سال 1388- عضو هيئت تحريريه Journal of Family and Reproductive Health (از سال 1386) - عضو هيئت ممتحنه آزمون پيش كارورزي (از سال 1385)- عضو کمیته علمی _ پژوهشی مرکز تحقیقات گوش ، گلو ، بینی و سرو گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران (از 1384)- عضو هيئت علمي پژوهشي و هیئت موسس مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران ( از سال 1381) - عضو هيئت علمي پژوهشي و هیئت موسس مركز تحقيقات روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (از سال 1381) –  مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( از سال 1393) - داور بیش از 10 مجله علمی پژوهشی پزشکی داخلی و خارجی ( از سال 1380) - عضو كميته راهبري اجراي برنامه MPH  پودماني پزشك خانواده دانشگاه علوم پزشكي ايران (1389).

تقدیرنامه ها:لوح تقدير از رياست دانشگاه علوم پزشكي همدان  براي كسب رتبه اول در بين دانشجويان دوره پزشكي عمومي در سال 1371- لوح تقدير از وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي كسب رتبه اول كشوري در امتحانات بورد تخصصي در سال 1377- لوح تقدير به عنوان برنده ايراني جشنواره بين المللي رويان از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سال 1379- لوح تقدير براي كسب درجه استاد نمونه از رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1380- لوح تقدير براي كسب درجه استاد نمونه از وزير بهداشت ، درمان ، و آموزش  پزشكي در سال 1386- لوح تقدير براي كسب درجه استاد نمونه از رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1393.

آثار علمی و تالیفات: 3 كتاب، 68 مقاله در نشريات فارسي، 100مقاله در نشريات بين‌المللي، مجموعاً  168 اثر علمي،12  H Index=

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

نقش-آينده‌پژوهي-در-مديريت-بحران‌ها آينده‌پژوهي، علم و يا به تعبير ديگر هنري است كه به...

ورود به سایت