عناوین مهمترین خبرها:

1. جايگاه مطالعات آينده‌نگاري و آينده‌نگري در تبيين اسناد بالادستي نظام سلامت كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

2. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص راه‌هاي زندگي سالم بدون دخانيات

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

3. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد افراد 15 سال و بالاتر كه سيگار مصرف مي‌كنند در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

4. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان اختلالات گلوكز بالاي خون در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

5. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان چاقي و اضافه‌وزن در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

6. تدوين حوزه راهبردهاي اساسي، اهداف اصلي و نمونه‌اي از راهكارهاي پيشنهادي براي پيشگيري و كنترل جامعه محور خطرساز و پيامدهاي بيماري‌هاي غير واگير در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

7. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد ميزان مرگ ناشي از بيماري‌هاي كرونر در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

8. بررسي تناسب حق‌الزحمه اعمال جراحي و ويزيت پزشكان رشته‌هاي مختلف

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

9. مستند حمايت‌طلبي رسانه‌ها و حرمت پزشكان

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

10. (مستند حمايت‌طلبي) بيماري ديابت و اختلالات قند خون بالا در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

11. برنامه عملياتي جهاني سلامت روان (mhGAP) بررسي ديدگاهها، سياستها، برنامه ها و شاخص هاي سلامت روان

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

12.  تهيه گزارش مبني بر شواهد در خصوص رصد ميزان بروز اختلالات رواني

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

13. تدوين مستند حمايت‌طلبي كاهش مصرف اسيدهاي چرب اشباع و ترانس در روغن‌هاي مصرفي براي صنوف و صنعت غذايي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

14. پروژه سبك زندگي ( تعيين رفتارهاي تغذيه اي مرتبط با بيماري هاي قلبي و عروقي)

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

15. تدوين مستند حمايت طلبي براي دفع بهداشتي بسابهاي فاضلاب

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

16. گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد سوء تغذيه كودكان زير 5 سال

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

17. پروژه سبك زندگي ( پيشگيري از اختلالات رواني شايع با تكيه بر افسردگي)

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

18. گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان فعاليت فيزيكي در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

19. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص فعاليت فيزيكي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

20. تدوين دستنامه (Hand Book) سياستگذاري توسعه پايدار و آينده‌نگر سلامت؛ مفاهيم، مكاتب و روش‌ها

 خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 21. وضعيت اخلاق در اركان پرستاري كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

22. ميزان رعايت كرامت انساني مددجويان در ايران

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

23. تاريخچه روانشناسي در ايران

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 24. تهيه نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي در مشاوره و روان‌درماني

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

25. رفتار پرستار با مراجعين

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

26. بررسي وضعيت رفتار ماما با مراجعين در بيمارستان‌هاي دولتي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

27. بررسي خطاها در رشته پرستاري

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

28. طراحي الگوي اثربخشي پژوهش‌هاي علوم پزشكي ايران

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 29. سنجش اثر و پيامدهاي پژوهش‌هاي علوم پزشكي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 30. تعيين شاخص‌هاي ورودي و فرآيند در ارزيابي واحدهاي تحقيقاتي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

31. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص سبك زندگي سالم در پژوهش. (پژوهشگر، روش پژوهش و نوشتار پژوهش)

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

32. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد تعداد مقالات چاپ‌شده در كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

33. تهيه مستندات هجده‌گانه رصد كلان سلامت كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

34. ارزيابي ميزان تحقق بخش علم و فناوري برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه كشور

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

35. ارائه سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه‌هاي قبلي توسعه و سياست‌هاي كلي ابلاغي در فاصله برنامه پنجم تاكنون

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 36. گزارش طرح‌هاي پژوهشي پايان يافته فرهنگستان علوم پزشكي از ابتداي تأسيس لغايت نيمسال اول 1395

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

37. رصد پژوهش در حوزه زيست پزشكي و سلامت با تاكيد بر مرجعيت علمي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

38. بازنويسي و توضيحات كتاب الابنيه عن الحقايق الادويه

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

39. بازنويسي و فهرست‌نويسي بخش آخر كتاب ذخيره خوارزمشاهي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

40. تهيه و تدوين بانك اطلاعاتي پزشكي اسلام و ايران

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

41. بررسي دانشگاه جندي‌شاپور از منظر پزشكي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 42. تبيين جايگاه «مجهول» در كتاب الحاوي رازي

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 43. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران (1391)

خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

44. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران (1392)

 خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

45. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران در سال 1393

 خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

46. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران در سال 1394

 خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

47. بررسي نقش وقف در توسعه پزشكي سنتي 

  خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

 48.مطالعه و بررسي مقدماتي طرح تدوين دائره‌المعارف پزشكي اسلام و ايران و تهيه طرح جامع و اجرايي دائره‌المعارف مذكور

  خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح

49. طرح تدوين دائره‌المعارف پزشكي اسلامي ايران

  خلاصه طرح       

50. تصحيح كتاب ذخيره عربي سيداسماعيل جرجاني همراه با لغت‌نامه عربي-فارسي ذخيره

  خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح           

51. تهيه گزارش مبتني بر شواهد رعايت سته ضروريه: آب وهوا، خواب و بيداري، اعراض نفساني، ورزش، بهداشت عمومي، ارتقاء بعد معنوي و ايماني افراد

  خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح           

52. راه‌اندازي مركز اسناد تاريخ پزشكي ايران، فاز اول

   خلاصه طرح                      گزارش كامل طرح           

53. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و اسلام و ايران در سال 1395

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

54. بررسي، تدوين و انتشار نشريه طب سنتي و سلام وايران در نيم‌سال اول 1396

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 55. بررسي پلي مورفيسم متابوليكي در جمعيت ايراني

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

56. بررسي وضعيت داروخانه‌هاي کشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 57. بررسي روند واردات دارو و مكمل‌ها در ايران از سال 1355 تا 1390 و عوامل تأثيرگذار آن در نظام سلامت

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 58. بررسي نظام بيمه‌اي كشور در مورد دارو از سال 1355 تا 1390

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 59. بررسي دوره‌هاي عمومي داروسازي از سال 1360 تا 1390

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 60. بررسي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي داروسازي از سال 1370 تا 1390

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

61. طراحي خلاصه سياست «سلامت اجتماعي» ايران

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 62. تدوين سند حمايت‌طلبي فقر و سلامت

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

63. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد سرمايه اجتماعي در كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 64. تهيه گزارش حمايت‌طلبي جهت جمع‌آوري اطلاعات در خصوص رصد مرگ‌ومير ترافيك در كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 65. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد درصد جمعيت 15 تا 49 سال باسواد در كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

66. مستندسازي سياست‌هاي نظام نوين دارويي كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 67. بررسي وضعيت پايش، مديريت و كنترل سموم در مواد غذايي و ارائه يك برنامه ملي راهبردي و جامع براي ارتقاء ايمني و سلامت غذا در ايران

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

68. بررسي ارتباط دانشكده‌هاي داروسازي با صنايع دارويي

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 69. حمايت‌طلبي جهت سلامت غذا (Food Safety) در كشور

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

70. تهيه گزارش در خصوص نقش داروساز در ارتقاء سلامت جامعه به‌عنوان در دسترس‌ترين عضو نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

71. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص تجويز و مصرف منطقي دارو

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 72. بررسي چگونگي مصرف دارو در سال‌هاي 1379 تا 1391

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

73. بازنگري در پيش بيني و تامين داروسازان كشور تا سال 1404

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

74. مطالعه تطبيقي نقش داروسازان در توليد و كنترل كيفيت داروهاي دامي

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 75. بررسي تحقيقات علوم دارويي ايران در سه دهه گذشته

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 76.بررسی وضعیت مهاجرت دانش آموختگان داروسازی به خارج از کشور

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

77. تاريخچه صنعت داروسازي ايران 

خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 78. بررسي و تدوين تاريخ «جامع دندان‌پزشکي ايران»

خلاصه طرح                    

79. بررسي فراواني جغرافيايي نيروي انساني دندان‌پزشكي كشور در سال 1390 

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

80. بررسي رويكردهاي پيشگيري در برنامه آموزشي دندان‌پزشكي عمومي

 خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

81. «تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميانگين DMFT در جمعيت 12 سال»

  خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 82. بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان سالمندان و عوامل مؤثر بر آن در ايران 

   خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 83. بررسي ميزان فلورايد آب آشاميدني و فلوئوروزيس دنداني در ايران 

   خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

84. تعيين توانمندي‌هاي مورد انتظار از دندان‌پزشك عمومي در جمهوري اسلامي ايران
    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 85. بررسي سبك زندگي و رفتارهاي اثرگذار بر سلامت دهان

   خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

86. شناسايي و تشكيل بانك اطلاعات مطالعات حوزه سلامت اجتماعي

   خلاصه طرح                   

87 . نوپديد‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي در دهه‌هاي اخير ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

88. تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي كلان سلامت اجتماعي 

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

89. نشست تخصصي مفاهيم و سنجه‌هاي سلامت اجتماعي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

90. آينده‌نگاري سلامت اجتماعي ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

91. تعيين سند حمايت‌طلبي جهت حفظ و ارتقاء سلامت جنسي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 92. گزارش مبتني بر شواهد در خصوصارائه الگوي زندگي اجتماعي سالم مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

93. مروري بر نمودها، پيامدها و علت‌هاي فساد در نظام سلامت و راهكارهاي مبارزه با آن

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 94. رفتار ايمن رانندگي

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 95. ترك تحصيل و سلامت؛ مروري بر وضعيت ترك تحصيل در ايران، پيامدها، علل ومداخلات حال و آينده

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

96. تبيين رفتار سالم جنسي در بستر فرهنگي اجتماعي جامعه ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

97. رصـد سـرمایه اجتماعی کشور و ارائه راهکارهاي ارتقـاء آن (بازبینی شاخص کلان سرمایه اجتماعی)

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

98. بررسي سياست‌ها، قوانين و برنامه‌هاي موجود مرتبط با سلامت زنان جمهوري اسلامي ايران

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

99. بررسي وضعيت تحقيقات سلامت زنان در ايران 1390-1360 (فاز اول الگوي مقالات منتشرشده)

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 100. شناسايي الگوي غذايي سالم براي كاهش ابتلا به بيماري‌هاي غير واگير در زنان ايراني

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

101. ارائه دستورالعمل‌هاي تغذيه‌اي به‌منظور پيشگيري و درمان پوكي استخوان در جامعه ايراني

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

102. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص «سبك سالم روابط خانوادگي و اجتماعي»

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

103. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص «سبك سالم فعاليت‌هاي فيزيكي در زنان نوجوان و جوان»

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 104. پروژه سبك زندگي «سبك بارداري و تولد سالم»

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

105. گزارش مبتني بر شواهد در خصوص «سبك سالم تاب‌آوري و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي زنان»

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

 106. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان مرگ نوزادان در كشور

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

107. تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص رصد ميزان مرگ مادران در كشور

    خلاصه طرح                        گزارش كامل طرح

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...
کرونا-با-مشارکت-مردم-مهار-شدنی-است نویسنده : دکتر بیژن صدری‌زاده مدیر سابق مبارزه...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت