مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور طی نامه ای نظر گروه علوم دارویی این فرهنگسـتان را در خصـوص"واگـذاري واحـدهاي خـدمات دارویی به بخش خصوصی" به اطلاع مسئولین مربوطه رساند.

متن این نامه به این شرح است:

 

برادر ارجمندجناب آقاي دکتر اسحاق جهانگیري  

معاون اول محترم رئیس جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی

 برادر ارجمندجناب آقاي دکترحسینعلی شهریاري

 رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی

 برادر ارجمندجناب آقاي دکترسعید نمکی

 وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم،

 بـا احـترام، به پیوست نـامه جنـاب آقـاي دکتر علی خلـج ریـاست محترم گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی در خصـوص"واگـذاري واحـدهاي خـدمات دارویی به بخش خصوصی" جهت اسـتحضار جنـابعـالی ودسـتور هر گـونه اقـدامی که صلاح بدانیـد تقدیم می شود

دکتر سید علیرضا مرندي

برای مشاهده نظر گروه علوم دارویی اینجا کلیک کنید.