مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

تأمين مالي پايدار نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران؛

وضعيت، شاخصها و راهكارها در راستاي تبيين بند 01 سياستهاي كلي سلامت

نسخه PDF