مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

A genome-wide identification, characterization and functional analysis of salt-related long noncoding RNAs in non-model plant Pistacia vera L. using transcriptome high throughput sequencing 

( نویسنده: دکتر سید مهدی سیدی، عضو وابسته فرهنگستان)

نسخه PDF