نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
متن سخنراني دكتر پزشكيان در مورد دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي در حوزه سلامت نوشته شده توسط خداوردیان 699
متن سخنراني دكتر مرندي در مورد دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي در حوزه سلامت نوشته شده توسط خداوردیان 741
ترجمه قرآن كريم نوشته شده توسط خداوردیان 440
ارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی در ایران و چالش های روبرو نوشته شده توسط خداوردیان 7743
خلاصه سياستي پيوند پس از مرگ قلبي نوشته شده توسط خداوردیان 7567
بررسی جنبه های اخلاقی کارآزمایی های بالینی و تجاری سازی محصولات سلولهای بنیادی نوشته شده توسط خداوردیان 2584
گزارشي از تحقیقات دارويی ایران در سال 2015 نوشته شده توسط خداوردیان 1986
نقش سلامت معنوی در تشخیص و درمان بیماریها نوشته شده توسط خداوردیان 3519
جايگاه سلامت معنوي در نظام سلامت نوشته شده توسط خداوردیان 5135
ايران داراي كمترين ليست انتظار پيوند كليه در دنيا است نوشته شده توسط خداوردیان 4421