مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

بسمه تعالی

دکتر ابوالفتح لامعی 1400/4/2

برای سکانداری مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت سیزدهم بعضی تصور می کنند که یک تیم مدیریتی مقتدر لازم است! اگرچه برای من روشن نیست که منظور از تیم مدیریتی مقتدر چیست، اما به نظر من هر تیمی با هر ترکیبی که سکان مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بعهده بگیرد اگر با همان «طرز فکری» که تا کنون وزارتخانه مدیریت شده است آن را مدیر یت کند قادر نخواهد بود تغییرات مثبت مهمی ایجاد کند. تا کنون هیچ تیمی نتوانسته است منابع مالی مطمئنی برای حوزه سلامت تامین کند؛ هیچ تیمی نتوانسته است تغییر قابل توجهی در آموزش پزشکی ایجاد کند؛ هیچ تیمی نتوانسته است نظام ارجاع را به به طور مؤثر برقرار کند؛ هیچ تیمی نتوانسته است «ناصر خسرو» را جمع کند؛ هیچ تیمی نتوانسته است مشکل پرداخت زیر میزی را حل کند و ... . زیرا این مشکلات از ساختار سیستم ناشی شده اند و به راحتی قابل حل نیستند.

به نظر من یک تیم معمولی ولی با طرز فکر متفاوت میتواند کارهای بزرگی انجام دهد. علم سیستمها افراد معمولی را برای انجام کارهای بزرگ آماده می کند زیرا آنان را برای «درک سیستم ها» قبل از اقدام آماده میکند؛ به آنان یاد می دهد که به جای تمرکز بر حوادث، چالشها، مشکلات و راه حلها بر «خود سیستم ها» که منشأ مشکلات خودشان هستند تمرکز کنند؛ به آنان می آموزد که سیستم های پیچیده را به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن رفتار آنها باید به صورت «تجربی» مدیریت کرد؛ علم سیستم ها به آنان می آموزد که رفتار سیستم ها از «ساختار» آنها یا به اصطلاح از «روابط و تعامل» بین اجزای آنها ناشی می شود و بدون تغییر ساختار نه تنها رفتار سیستم ها تغییر نمی کند بلکه هر مداخلهای به پیچیده کردن شرایط و پیامدهای منفی بلند مدت منجر خواهد شد؛ علم سیستم ها یک «آزمایشگاه مجازی» برای آزمون سیاستها در یک نصف روز یا کمتر فراهم می سازد تا کسی فقط بر اساس فهم ناقص خود از شرایط دست به اقداماتی نزند که پیامدهای بلندمدت آنها مصیبت بار باشند. علم سیستم ها از افراد معمولی مدیرانی می سازد تا بتوانند سیستم های پیچیده را با درک درست ساختار و رفتار آنها در طول زمان، به خوبی مدیریت کنند.