عناوین مهمترین خبرها:

دكتر حسن بهبودي


متولد: 1326

تحصیلات : دکتراي عمومي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان/متخصص چشم، دانشگاه علوم پزشكي تهران/فلوشيپ جراحي ويتره و رتين، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

رتبه علمی : دانشياردانشگاه علوم پزشکي گيلان

سمت‌ها: مدير مسئول مجله دانشکده پزشکي گيلان، رئيس دانشکده پزشکي، معاون آموزشي و رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيلان، مشاور وزير و عضو شوراي برنامه‌ريزي علوم پزشکي کشور

آثار علمي و تالیفات: 9 انگليسي  7 فارسي