دکتر آرش رشیدیان


متولد: 1350

(Ph.D)دكتراي علمي: مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه لندن

دانشيار: دانشگاه علوم پزشكي تهران

سمت‌ها: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران- رئيس موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران

آثار علمی و تالیفات : 91مقالات انگليسي و 58 فارسي