مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر معصومه جرجاني

تاريخ تولد: 1343

تاريخ عضويت وابسته: 1396/7/1

فارغ التحصيل از:دانشگاه علوم پزشکي تهران

تخصص: دکتراي داروسازي ،دکتراي فارماکولوژي  (Ph.D)

سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

سوابق علمی و اجراییمعاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، رييس دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، رييس شوراي انتشارات دانشگاه و سردبير مجلات پزشکي پژوهنده و فصلنامه و انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي، عضو هيئت تحريريه 8 مجله معتبر پزشکي، عضو کميته سياستگزاري در پژوهش‌هاي علوم پايه وزارت و رييس مرکز تحقيقات نوروبيولوژي دانشگاه

آثار علمی و تالیفات:41 انگليسي و 27 فارسي، H-Index= 13