مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر ابوالقاسم جويبان

 

 

تاريخ تولد: 1345

محل تولد: تبريز

تاريخ عضويت وابسته: 1391/12/1

فارغ التحصيل از: دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 1368

تخصص: آناليز داروئي (1380 از دانشگاه برادفورد انگلستان) و مهندسي داروسازي (1383 از دانشگاه سيدني استراليا)

سمتها: استاد آناليز داروئي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

سوابق علمی و اجرایی: رئيس مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز (1376-1375)، مدير گروه شيمی داروئی تبريز (1384-1382)، معاون پژوهشی دانشکده داروسازی تبريز (1384-1383)، عضو بورد ملی شيمی داروئی (-1383) و سردبير مجله "زيست پزشکی بين الملل" (-1390).

تقدیرنامه ها: پژوهشگر برتر دانشکده داروسازی تبريز (1374 و 1383)، بورس تحصيلی دانشجويان خارجی از دانشگاه برادفورد انگلستان (1379-1377)، بورس تحصيلی کامل از دانشگاه سيدنی استراليا (1382-1379)، برگزيده جشنواره پژوهشی رازی (1379، 1385 و 1391)، محقق برتر دانشگاه علوم پزشکی تبريز (1382، 1384، 1385، 1388، 1389، 1390 و 1391)، محقق برگزيده استان آذربايجان شرقی (1383، 1387 و 1391) برگزيده جشنواره سی سال سلامت (1387)

آثار علمی و اجرایی: 4 كتاب، 6 مقاله در نشريات فارسي، 233 مقاله در نشريات بين المللي، مجموعاً 240 اثر علمي،21 =  H Index