عناوین مهمترین خبرها:

دكتر احمدرضا دهپور

 

تاريخ تولد: 1327

محل تولد: سياهكل

تاريخ عضويت وابسته: 1385

فارغ التحصيل: دانشگاه علوم پزشكي تهران1357

مدرك علمي: دکتراي تخصصي فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1357

 سمت ها: استاد ممتاز گروه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران، رئيس مركز تحقيقات طب تجربي

سوابق علمی  اجرایی: عضويت در بورد انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران (1367-1363)، دبيري و رياست انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران (1388-1385)، فرهنگستان علوم پزشكي، مديريت دپارتمان فارماكولوژي دانشكده پزشكي (1369-1361)، عضويت در كميته‌هاي ترفيعات دانشكده و دانشگاه، فهرست داروهاي اساسي ايران و كميسيون ورود داروها،‌ سردبير مجله Acta Medica Iranica، عضو هيئت تحريريه مجله علمي Heart, ،عضو هيئت تحريريه مجله علمي Liver International ، عضو هيئت تحريريه مجله علمي Reproductive Health، عضو هيئت تحريريه مجله علمي World Journal of Clinical Urology، عضو هيئت تحريريه مجله علمي World Journal of Pharmacology،  عضو هيئت تحريريه مجله علمي Journal of Family and Reproductive Health.

تقدیرنامه ها: رتبه‌ي اول آموزشي جشنواره‌ي ابن‌سينا (۱۳۷۷)، پژوهشگر رتبه‌ي اول وزارت بهداشت ( ۱۳۸۰)، پژوهشگر رتبه‌ي اول وزارت بهداشت ( ۱۳۸۲)، پژوهشگر رتبه‌ي اول جشنواره‌ي ابن سينا ( ۱۳۸۴)، پژوهشگر رتبه‌ي اول دوازدهمين جشنواره‌ي رازي ( ۱۳۸۵)، محقق برجسته‌ي جشنواره‌ي پژوهشي دانشگاه تهران ( ۱۳۸۷)،‌ دريافت نشان علمي بنياد پروفسور يلدا براي آموزش، پژوهش، اخلاق و مسووليت اجتماعي در دانش پزشکي (1391)، دانشمند برتر در سايت  ISI(2012)

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت