عناوین مهمترین خبرها:

دكتر محمد اسلامي

تاريخ تولد: 1318

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت وابسته: 1373/10/29

تحصيلات: داراي تخصص پاتولوژي دهان و دكتراي دندانپزشكي از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دوره پاتولوژی از بیمارستان ایستمن/ انگلستان

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمي و اجرايي: مدرس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ نماينده دانشكده دندانپزشكي درهيئت مميزه دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ موسس بخش آسیب شناسی دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد؛ عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی امتحانات ورودی دستیاری و بورد تخصصی رشته دندانپزشکی/ وزارت بهداشت

تقدیرنامه ها: استاد پیشکسوتدر امر آموزش/ هشتمين جشنواره ابن سينا(1385)؛ جايزه مقاله برتر پاتولوژی/ هفتمین جشنواره علمي پژوهشي شهيد هدايت(1387)؛ پايان نامه برتر پاتولوژي/ هفتمين جشنواره علمي پژوهشي شهيد هدايت(1387)

آثار علمی و تالیفات: 2كتاب؛ 9 مقاله فارسي؛ 3 مقاله انگلیسی