دكتر حميدرضا جمشيدي

 

تاريخ تولد: 1338

محل تولد: ني‌‌ريز 

تاريخ عضويت وابسته: 1391/8/25

تحصيلات: دارايفوق تخصصداروهاي نوروساینس، فوق تخصص آموزش پزشكي/ دانشگاه آلبرتا/ كانادا؛ دکترای تخصصی  فارماكولوژي ودكتراي داروسازي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

رتبه علمي: دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمي و اجرايي: رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان‌‌‌‌‌‌‌؛ قائم مقام معاون سلامت، دبير بورد آموزش پزشكي و رئيس شوراي تحقيقات كاربردي/ وزارت بهداشت؛ مدير عامل گروه دارویي سبحان؛ مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت سرمايه‌گذاري البرز؛ مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري تدبير فارمد؛ مدرس مديريت در سلامت دانشگاه KI/ سوئد؛ استقرار نظام ارزشيابي از دانشجويان پزشكي در دانشگاه آلبرتا/ كانادا؛ مدير بيش از 30 پروژه تحقيقاتي در زمينه مديريت با همكاري سازمان بهداشت جهاني و بانك جهاني؛ عضو: انجمنهاي آموزش پزشكي، داروسازی،  فارماكولوژی؛ بورد رشته اقتصاد دارو

آثار علمی و تالیفات: 2 كتاب؛ 10 مقاله فارسي؛ 15 مقاله انگلیسی