دكتر سيدمؤيد علويان

تاريخ تولد: 1341

محل تولد: كربلا

تاريخ عضويت وابسته: 1390/12/4

تحصيلات: داراي فلوشیپ گوارش وکبد و تخصص بيماري‌هاي داخلي و دکترای پزشکی  از دانشگاه علوم پزشكي تهران

رتبه علمي:استاد دانشگاه بقيه الله

سوابق علمي و اجرايي: مشاور پروژه‌هاي برنامه ملي پیشگیری و كنترل هپاتيت در ايران؛ عضو كميته کشوری هپاتيت وزارت بهداشت؛ رئيس مركز تحقيقات بيماري‌هاي گوارش و كبد دانشگاه بقيه الله؛ محقق هپاتيت‌هاي ويروسي؛ سردبير:Journal of Clinical Virology؛ موسس و سردبیر ماهنامه انگلیسی هپاتیت؛ عضو هيئت تحريريه مجلات:World Journal of Gastroenterology؛ فصلنامه ويروس‌شناسي ایران؛ نوين پزشكي؛ انجمن گوارش و هپاتيت

تقدیرنامه ها: نفر دوم بورد تخصصی(1371)؛ مقاله برگزیده کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی شیراز(1377)؛ استاد برجسته پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله(1380)؛پژوهشگر برجسته/ دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله(1381)؛ لوح تقدیر جهت ارایه مقاله در کنگره آزمایشگاه و بالین(1381)

آثار علمی و تالیفات:40  كتاب؛ 55 مقاله فارسي؛ 310 مقاله انگلیسی