دكتر معصومه مسلمي

تاريخ تولد:1338

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت وابسته:1392/6/23

تحصيلات: دارای تخصص دندانپزشكي کودکان از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمي و اجرايي: مدير گروه دندانپزشكي اطفال، سرپرست تخصصی بخش کودکان/ دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی؛ عضو: شوراي پژوهشي دانشکده دندانپزشكي شعبه بين‌الملل؛ هيئت مميزه، هيئت ممتحنه امتحانات دستياري دندانپزشكي، شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي/ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ هيئت ممتحنه و ارزشیابی بورد تخصصي وزارت بهداشت؛ کمیسیون های تخصصی سازمان نظام پزشكي ایران؛ هيئت تحريريه مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تقدیرنامه ها: رتبه اول پژوهشي جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازي(1374)

آثار علمی و تالیفات: 2 كتاب؛ 27 مقاله فارسي؛ 8 مقاله انگلیسی

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت