عناوین مهمترین خبرها:

  Dr. Huma Hasnain naqvi

متولد: 1965

پزشکي: پاکستان

متخصص: طب فيزيکي، نيويورک

سمت‌ها: استاديار بيمارستان Montefiore، دانشگاه آلبرت انيشتين، نيويورک