عناوین مهمترین خبرها:

دكتر مهرداد ناجي

تاريخ تولد: 1323

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت افتخاری: 1378/8/27

مقيم: آمريكا

تحصيلات: دستيار گروه آسيب‌شناسي بخش‌هاي آسيب‌شناسي تشريحي و باليني دانشگاه ميامي، مركز پزشكي جكسون مموريال؛ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ گواهينامه: بورد آسيب‌شناسي آمريكا؛ بورد تخصصي آسيب‌شناسي سلولي آمریکا

رتبه علمي: استاد دانشكده پزشكي دانشگاهميامي

سوابق علمي و اجرايي:مربي آسيب‌شناسي، دستيار ارشد آسيب‌شناسي، مدير گروه آسيب‌شناسي سلولي و رئيس دانشكده تكنولوژي سلولي، مدير گروه آسيب‌شناسي تشريحي/ دانشكده پزشكي دانشگاه ميامي، مركز پزشكي جكسون مموريال؛ داور مجلات:APLM ؛ Acta Cytologica؛ JHC؛ JNCI؛ Archives of Dermatology؛ Human Pathology؛ Cancer؛ American Journal of Pathology؛ عضو:آكادمي بين‌المللي آسيب‌شناسي؛ انجمن آسيب‌شناسان باليني آمريكا، شوراي آسيب‌شناسي سلولي؛ آكادمي بين‌المللي ياخته‌شناسي؛ انجمن آسيب‌شناسان فلوريداي جنوبي؛ انجمن بين المللي مطالعات بيماريهاي دستگاه تناسلی خارجی زنان؛ عضو هیئت تحریریه مجلات: AJCP؛American Journal of Dermatology ؛Diagnostic Cytopathology ؛ Diagnostic Molecular Pathology؛MCB ؛Cancer Cytopathology

آثار علمی و تالیفات: 130 مقاله انگليسي

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت