دكتر صديقه كيهاني رفقا

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت افتخاري: 1376/8/15

مقيم: آمريكا

تحصيلات: محقق و دستیار ياخته شناسي و دستیار آسيب شناسي تشريحي بيمارستان هاي ايالتي اوهايو/ آمریکا؛ دستیار آسيب شناسي تشريحي- باليني دانشگاه ملي ايران؛ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ گواهینامه: بورد تخصصی پاتولوژی آمريكا؛ بورد بين المللي آسيب شناسي سلولي

رتبه علمي: استاد دانشگاه ايالتي اوهايو

سوابق علمي و اجرايي: مدير عملیاتی آزمايشگاه هاي ياخته شناسي و سایتومتری، مربی/ دانشگاه ايالتي اوهايو؛ استاديار و مربي/ دانشگاه ملي ايران؛ داور مجلات: AJOG؛ AJCP؛ Archives of Pathology and Laboratory Medicine؛ عضو: انجمن آسيب شناسي سلولي پاپانیکولائو؛ انجمن ياخته شناسي آمريكا؛ انجمن ياخته شناسي بوكِي؛ انجمن مركزي آسيب شناسي اوهايو؛ آكادمي بين المللي آسيب شناسي؛ آكادمي بين المللي ياخته شناسي

تقدیر نامه ها: جايزه دستیار و پزشك عمومي وارن لنگ، جايزه انجمن آسيب شناسي سلولي آمریکا/ چهل و سومين نشست سالانه علمي(1995)؛ دستیار برتر آكادمي بين المللي ياخته شناسي(1993)؛ لوح تقدیر براي رتبه برتر بورد آسيب شناسي ايران(1344)؛ تقدیر نامه دستیار برتر  در مراقبتهای ویژه از بيماران در طول دوره انترني/ دانشکده پزشكي تهران(1350)

آثار علمی و تالیفات: 85 مقاله انگليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت