عناوین مهمترین خبرها:

دکتر پرويز حقيقی

تاریخ عضویت افتخاری: 1379/12/18

مقیم: آمریکا

تحصیلات: گواهینامه بورد:آسیب‌شناسی سلولی و تشریحی؛ دستیار دانشگاه جانز هاپکینز و مرکز سرطان مموریال اسلون-کترینگ/ آمریکا؛ دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رتبه علمی: استاد دانشگاه کالیفرنیا

سوابق علمی و اجرایی: استادیار آسیب‌شناسی دانشگاه ایالتی نیویورک؛ استاد آسیب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ آسیب‌شناس بیمارستان وی اِی منهتن؛مدیر گروه آسیب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛رئیس بخش آسیب‌شناسی تشریحي/ مرکز پزشکی وی اِی منهتن؛ رئیس بخش آسیب‌شناسی جراحی و آسیب‌شناسی سلولی/ مرکز پزشکی وی اِی منهتن

تقدیرنامه ها: تجلیل از خدمات برجسته ایشان در حوزه علوم پزشکی/ فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران(1380)

آثار علمی و تالیفات: 277 مقاله انگليسي

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت