عناوین مهمترین خبرها:

دكتر بهمن امامي

تاريخ تولد: 1321

تاريخ عضويت افتخاري: 1385/7/6

مقيم: آمريكا

تحصيلات: دستيار بخش پرتودرماني/ بيمارستان مركز پزشكي نيو‌انگلند/ آمريكا؛ دستيار تحقيقات باليني پرتودرماني/ دانشگاه تافتز/ آمريكا؛ دستيار آسيب‌شناسي/ بيمارستان سنت وينسنت/ آمريكا؛ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ گواهينامه: مديريت پزشكی/ دانشگاه لویولا شيكاگو/ آمریکا؛ طرح اجرايي پزشكان/ دانشگاه كاليفرنيا/ آمریکا؛ بورد راديولوژي آمريكا

رتبه علمي: استاد دانشگاه لویولا شيكاگو

سوابق علمي و اجرايي: سرپرست گروه‌هاي تحقيقاتي وزارت بهداشت؛ رئيس پروتكل‌هاي آزمايشي درمان/ گروه پرتوشناسي دانشکده پزشکی دانشگاه تافتز؛ رئيس بخش باليني مركز اشعه درمانی سرطان/ موسسه راديولوژي مالينكرودت؛ رئيس و مسئول دستياران بخش اشعه درمانی سرطان/ مركز پزشكي دانشگاه لویولا؛ عضو: كميته برنامه علمي؛ انجمن آنکولوژی و پرتو درمانی آمریکا

تقدیرنامه ها: انترن برتر سال/ بيمارستان مونت سيناي(1972)؛ جايزه كالج راديولوژي آمريكا(1989)؛ استاد برتر سال/ انجمن دستياران اشعه درمانی سرطان(2005)؛ پزشك برتر كاسل كانلي آمريكا(2012-2002)؛ پزشك برتر كاسل كانلي آمريكا در حوزه سرطان(2012-2009،2007-2005)؛ استاد برتر سال: اشعه درمانی سرطان(2010-2009)

آثار علمی و تالیفات: 5 كتاب؛ 370 مقاله انگليسي

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت