مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

 

معرفی

هدف:
"مركز مطالعات و توسعه معاونت علمي "در راستاي تحقق اهداف فرهنگستان علوم پزشكي و مسئوليت هاي معاون علمي در جهت توسعه علوم و فنون در حيطه سلامت،تقويت روح پژوهش و به منظور بهره گيري بيشتر از فعاليت هاي جمعي و جذب حمايت و تشويق دانشمندان،پژوهشگران ،نخبگان و صاحبنظران فعاليت مي نمايد.
وظايف مركز مطالعات و توسعه

 1. ارائه پيشنهادات در خصوص شناسايي،تشويق و ترغيب دانشمندان و پژوهشگران به نوآوري وخلق آثار علمي از طريق حمايت مادي و معنوي ايشان.

 2. بسترسازي جهت مبادله اطلاعات وكاربست نتايج پروژه هاي تحقيقاتي گروه هاي علمي و تبادل نظر بين دانشمندان و محققان.

 3. علم سنجي(محاسبه برون داد علمي گروه هاي علمي)

 4. پيگيري امور مربوط به تشويق و تكريم دانشمندان و خدمات آنان

 5. ارائه پيشنهادات براي بهبود فرآيندهاي اجرايي مرتبط با معاونت علمي در جهت بهبود امور منجمله كتابخانه،سايت فرهنگستان و امور مربوط به اعضاي پيوسته و وابسته مدعو

 6. شناسايي ،جذب و بهره گيري از توان تخصصي صاحب نظران و نخبگان در فعاليت هاي فرهنگستان

 7. برقراري ارتباط پويا و هدفمند با مراكز توسعه آموزش (EDC)دانشگاه هاي كشور

 8. تحقق و توسعه در راستاي اهداف فرهنگستان با مشاركت گروه هاي علمي ذيربط

 9. درصورتيكه نظر مشاوران راجع به موضوع مورد مشاوره براي رياست فرهنگستان صائب نباشد،مركز مطالعات و توسعه وظيفه دارد اين مورد خاص را تارسيدن به هدف پيگيري نمايد

 10. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد فعاليتهاي حوزه مطالعات و توسعه و ارائه آن به معاون علمي

رئيس مركز:
رئيس مركزمطالعات و توسعه با حكم معاونت علمي به مدت دوسال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.

 

اعضاء

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

دکتر نرگس تبریزچی

( رئيس مركز)

برنامه جلسات

 

اطلاعات تماس

 

 

معرفی

آشنایی با شورای آینده‌نگاری و نظریه‌پردازی سلامت

شوراي آينده‌نگاري و نظريه‌پردازي سلامت فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، به استناد اهداف و وظايف فرهنگستان و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف متعالي انقلاب اسلامي، برخورداري آحاد مردم از حداكثر سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي، با هدف مشاركت در سياست‌گذاري، هماهنگي، ايجاد وحدت رويه و تنظيم ساز و كارهاي مناسب سلامت در سطح كلان كشور در زمينه‌هاي زير تلاش مي‌كند:

 1. گردهم آوردن ذينفعان كليدي (بخش دولتي، غيردولتي، عمومي و خصوصي) عرصه علم و فن‌آوري سلامت براي ترسيم آينده‌هاي مطلوب و امكان‌پذير كه موجب تلاش ذينفعان براي تحقق چنين آينده‌اي مي‌شود.

 2. ايجاد و تحكيم همكاري و برقراري تعامل مطلوب ميان بخشهاي مؤثر نظام سلامت كشور.

 3. اصلاح ساختار و ارتقاي كيفيت شبكه‌هاي بهداشتي درماني كشور با تأكيد بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي.

 4. عادلانه ساختن برخورداري از مراقبت‌هاي سلامت براي آحاد جامعه.

 5. تقويت ظرفيتهاي موجود و ايجاد ظرفيتهاي جديد براي گسترش سرمايه‌هاي انساني، تقويت نيروهاي متعهد، متخصص، فعال و ماهر در حيطه‌هاي سلامت.

 6. گسترش و نفوذ فرهنگ سلامت مبتني بر آينده‌هاي متعالي دين مبين اسلام در شئون جامعه و اعتلاي فرهنگ عمومي سلامت.

 7. تأمين، حفظ، احياء و نشر آثار ارتقاء دهنده سلامت افراد، خانواده‌ها و جامعه.

 8. با شناخت نيازهاي اساسي بخشهاي ارائه دهنده مراقبت‌هاي سلامت، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و ارائه پيشنهادهاي راهبردي در انجام و بكارگيري امكانات آموزشي و پژوهشي در قالب خدمات ادغام يافته آموزش، پژوهش و ارائه خدمات.

وظايف شورا

 1. ارائه پيشنهاد براي تدوين اهداف و سياستهاي كلي نظام سلامت كشور.
 2. بررسي، تعيين و پيشنهاد ضرورتها و اولويتهاي ميان‌مدت و بلندمدت در برنامه‌هاي تأمين، حفظ و ارتقاء دهنده سلامت كشور.
 3. بررسي و ارائه پيشنهاد سياستهاي اساسي در چگونگي پيش‌بيني، پيش‌گيري و برخورد با چالشهاي پيش‌روي سلامت كشور.
 4. بررسي و ارائه پيشنهاد راهكارهاي راهبردي در تقويت هماهنگي، وحدت رويه، همكاري‌هاي بين‌بخشي در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط به سلامت و تداوم همكاريهاي متقابل.
 5. بررسي و ارائه طرحهاي راهبردي مناسب براي بسط تفكر، تكميل و تحقق اهداف ادغام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت در كشور. براي دستيابي به توسعه يافتگي عدالت محور و دانش بنيان در بخش سلامت.
 6. بررسي و تحليل شرايط و جريانهاي ارزشي، فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر سلامت و پيشنهاد طرحهاي راهبردي سلامت مبتني بر عوامل عمده تأثيرگذار.
 7. بررسي و ارائه پيشنهادهاي راهبردي در زمينه اصلاح مستمر نظام سلامت و توانمندسازي آن. ساماندهي اقتصاد نظام سلامت، برنامه‌هاي جامع ارتقاي سلامت و چالشهاي پيش‌رو در تأمين و ارتقاي عادلانه بهره‌مندي آحاد جامعه از خدمات سلامت در بخش سلامت.
 8. بررسي و ارائه پيشنهادهاي راهبردي براي افزايش مستمر اثربخشي، بهره‌مندي، پوشش، توزيع و كيفيت خدمات سلامت.
 9. بررسي الگوها و برنامه‌هاي توسعه كشور و تحليل آثار آنها بر سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مردم و پيش‌بيني راهكارهاي مناسب مداخله مؤثر بر كاهش تهديدكننده هاي سلامت.
 10. بررسي و ارائه پيشنهادهاي راهبردي براي گسترش و نفوذ فرهنگ سلامتي و سواد بهداشتي در شئون جامعه و اعتلاي فرهنگ عمومي سلامت مبتني بر پيش‌بيني تغييرات آينده.
 11. بررسي چالشهاي متأثر از تغييرات اجتماعي پيش‌رو، معضلات و ناهنجاريهاي اجتماعي تأثيرگذار بر سلامت و ارائه پيشنهادهاي راهبردي و راه‌حلهاي مناسب با توجه به روند كلي آنها.
 12. بررسي و ارائه پيشنهادهاي راهبردي براي افزايش مسئوليت‌پذيري و مشاركت فعالانه مردم در حفظ و ارتقاء سلامت خود، خانواده و جامعه.
 13. بررسي و پيشنهاد ايجاد گروههاي كار (گروههاي كارشناسي) زيرمجموعه شوراي آينده‌نگاري و نظريه‌پردازي سلامت.

 

اعضاء

 

نام و نام خانوادگي

نوع عضويت

جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي

عضو پيوسته، رياست فرهنگستان و شورا

جناب آقاي دكتر سيد حسن امامي رضوي

عضو پيوسته و قائم مقام رياست شورا

جناب آقاي دكتر كامران باقري لنكراني

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر سيد جليل ميرمحمدي ميبدي

عضو وابسته

سركار خانم دكتر فاطمه رخشاني

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي ميرقائد

عضو شورا

جناب آقاي دكتر علي رمضانخاني

عضو وابسته و دبير شورا

جناب آقاي دكتر عليرضا زالي

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر سيد جمال الدين سجادي

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر حسينعلي شهرياري

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر بيژن صدري‌زاده

عضو افتخاري

جناب آقاي دكتر احمدرضا فرسار

عضو شورا

جناب آقاي دكتر اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي

عضو شورا

جناب آقاي دكتر سيد محمدرضا كلانترمعتمدي

عضو پيوسته، دبير فرهنگستان

جناب آقاي دكتر  سيد مرتضي خاتمي

عضو وابسته

جناب آقاي دكتر عليرضا مصداقي‌نيا

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر حسين ملك‌افضلي

عضو پیوسته

جناب آقاي دكتر فريدون نوحي

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر مجيد ملكي

عضو وابسته

جناب اقاي دكتر محمدرضا واعظ مهدوي

عضو شورا

جناب آقاي دكتر عبد الرحمان رستميان

عضو وابسته

جناب آقاي دكتر سيد محسن فروتن

عضو پيوسته

جناب آقاي دكتر آبتین مهدي پور

عضو شورا

جناب آقاي دکتر محمدحسین نیکنام

عضو پيوسته

جناب آقاي دکتر محمدعلی محققی

عضو پيوسته، معاون علمي فرهنگستان

جناب آقاي دکتر بهرام عین الهی

عضو پيوسته

جناب آقاي دکترحسن ابوالقاسمی

عضو پيوسته

جناب آقاي دکتر مصطفی قانعی

عضو پيوسته

برنامه جلسات

برنامه جلسات  شورای آینده‌نگاری و نظریه‌پردازی سلامت در سال 1400

رئيس شورا: جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي

منشی جلسه : سرکار خانم رهبریان

زمان تشکیل : پنج شنبه 8 الی 11 صبح

 

ماه

تاريخ

فروردين

1400/01/26

ارديبهشت

1400/02/30

خرداد

1400/03/27

تير

1400/04/24

مرداد

جلسات شورای علمي در اين ماه تشكيل نمي‌شود

شهريور

1400/06/25

مهر

1400/07/29

آبان

1400/08/27

آذر

1400/09/25

دي

1400/10/30

بهمن

1400/11/28

اسفند

1400/12/23

 

اطلاعات تماس

 علاقه مندان جهت ارتباط با اين گروه مي توانند با شماره 88656195  تماس حاصل فرمايند.

Emai: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكتر سيد محمدرضا كلانتر معتمدي

 


تاريخ تولد: 1318
محل تولد: اصفهان
تاريخ عضويت پيوسته: 1389/7/6
فارغ‌التحصيل از: دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، 1343.
تخصص: بورد تخصصي جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي عروق از امريكا، 1353.
سمت‌ها: دبير فرهنگستان علوم پزشكي از تاريخ 1390/12/06 تا كنون؛ رئيس بخش جراحي عمومي و جراحي عروق بيمارستان شهداي تجريش (1363 تا كنون)؛ دبير هيئت ممتحنه رشته تخصصي جراحي عمومي (1365 تا كنون)؛ رئيس انجمن جراحان عروق ايران (1383 تا كنون)؛ دبير هيئت ممتحنه رشته فوق تخصصي جراحي عروق (1389 تا كنون).
سوابق: معاون آموزشي و درمان وزير بهداري؛ رئيس بيمارستان شهداي تجريش؛ معاون درمان و پشتيباني؛ معاون درمان و دارو و معاون پشتيباني وزارت بهداشت؛ عضو هيئت ممتحنه رشته تخصصي جراحي؛ دبير هيئت ممتحنه رشته تخصصي جراحي عمومي؛ عضو شوراي عالي پزشكي؛ عضو هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ معاون امور درمان وزارت بهداري؛ معاون امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و سرپرست معاونت امور درمان؛ عضو شوراي پيوند كليه در مركز دياليز و پيوند؛ عضو كميسيون تخصصي جراحي قلب و عروق ستاد مركزي نظام پزشكي؛ كارشناس كميسيون‌هاي مشورتي و تخصصي و هيئت‌هاي انتظامي.
تقدیرنامه ها: تقديرنامه براي درمان مقام معظم رهبري از سرپرست بنياد شهيد؛ تقديرنامه‌هاي متعدد براي درمان جانبازان انقلاب و مجروحان جنگ تحميلي از سرپرست ستاد مشترك امداد و درمان جنگ؛ از مسئول بهداري رزمي منطقه عملياتي والفجر 8 و قائم مقام بنياد مستضعفان و جانبازان و فرمانده كل سپاه؛ لوح تقدير براي خدمات ارزنده و مؤثر در معاونت پشتيباني وزارت بهداشت از رئيس جمهور؛ لوح تقدير براي خدمات ارائه شده در تيم‌هاي پزشكي دوران دفاع مقدس به دستور مقام رهبري از رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح؛ لوح تقدير براي همكاري با مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
آثار علمی و تالیفات: تأليف 5 كتاب، 1 مقاله در نشريات فارسي و 20 مقاله در نشريات بين‌المللي.

 

 

دكتر محمدعلي محققي

تاريخ تولد: 1335

محل تولد: رفسنجان

تاريخ عضويت پیوسته:1391/11/26

تحصيلات: فلوشيپ جراحي سرطان دانشگاه تگزاس/ آمريكا؛ فلوشيپ جراحي پيوند اعضا دانشگاه پیتز بورگ/ آمريكا؛ فلوشيپ آموزش پزشكي دانشگاه ايلي‌نويز/ آمريكا؛ تخصص جراحي عمومي و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشكي تهران

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمي و اجرايي:مشاور وزير، دبير دبیرخانه شورای آموزش پزشكي و تخصصی، معاون آموزشي، معاون دانشجويي، مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت آموزشی/ وزارت بهداشت؛ رئیس بخش جراحي و رئیس انستيتو كانسر، معاون درمان و دارو/ دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ عضو: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، گروه طب سنتي/ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ شورای دیالیز مجتمع بیمارستان امام خمینی؛ دبیرخانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران/ سازمان غذا و دارو/ وزارت بهداشت؛ عضو هيئت تحريريه مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی

تقدیرنامه ها: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جانشین فرمانده کل قوا؛ وزاری بهداشت؛ وزیر آموزش و پرورش؛ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی؛ رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی؛ رئیس جامعه جراحان؛ دبیر جشنواره رازی؛ روسای دانشگاه علوم پرشکی تهران

آثار علمی و تالیفات: 2 كتاب؛ 40 مقاله فارسي؛ 60 مقاله انگلیسی

دکتر سیدعلیرضا مرندی

تاريخ تولد:  1318/9/12

محل تولد : اصفهان

فارغ التحصیل از : متخصص كودكان و فوق تخصص نوزادان از امريكا، استاد طب كودكان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، تهران

سمت‌ها: استاد دانشگاه؛ رئيس فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران؛ عضو بورد كودكان (از سال 1359)؛ عضو بورد نوزادان(از سال 1367)

سوابق علمی و اجرایی : دانشيار دانشگاه رايت استيت امريكا؛ رئيس بخش كودكان و رئيس بخش  NICU و رئيس كميته مرگ‌و‌مير perinatal بيمارستان دانشگاه مزبور؛ معاون آموزش، معاون درمان، معاون بهداشت وزارت بهداري؛ رئيس بخش كودكان بيمارستان طالقاني؛ مديرگروه كودكان دانشگاه؛ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(9 سال)؛ عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي (8 سال)؛ پژوهش‌ و فعاليت در زمينه تغذيه، سلامت و بيماريهاي نوزادان و كودكان؛ بهداشت، جامعه‌نگري عوامل اجتماعي و عدالت در سلامت؛ ايجاد شبكه بهداشتي- درماني، تنظيم خانواده، خودكفايي نيروي انساني پزشكي، شيرمادر

تقدیرنامه ها: جايزه جمعيت سازمان ملل متحد (1999)؛ جايزه سازمان جهاني بهداشت (2000)؛ نشان دولتي درجه يك خدمت جمهوري اسلامي ايران (1379)؛ چهره ماندگار (1382)؛ چهره ماندگار استان اصفهان (1387).

آثار علمی و تالیفات: تأليف 15 و ترجمه 3 كتاب،  89 مقاله در نشريات فارسي و 8 مقاله در نشريات بين‌المللي