عناوین مهمترین خبرها:

 

طي حكمي از سوي دكتر محمد آقاجاني، معاون درمان، دكتر سيد احمد تارا به عنوان مدير كل دفتر مديريت بيمارستاني وتعالي خدمات باليني منصوب شد.  

به گزارش وب دا متن اين حكم به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر سيد احمد تارا

عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سلام عليكم

نظر به تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ به عنوان مدير كل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني منصوب مي شويد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري مناسب از ظرفيت ها و منابع موجود و با رعايت جوانب شرعي در پيشبرد اهداف وظايف آن دفتر به شرح ذيل موفق باشيد.

_طراحي و استقرار برنامه مديريت بيمارستان مستقل و پاسخگو

_طراحي برنامه توسعه پايدار بيمارستانها

_توانمند سازي مديران بيمارستاني

_افزايش بهره وري نيروي انساني و سرمايه هاي فيزيكي در مراكز درماني

_ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات درماني از طريق بازنگري و استقرارنظام سطح بندي خدمات درماني كشور با اولويت مناطق محروم

_ارتقاء كيفيت خدمات درماني

_اجراي برنامه ايمني بيماران

_رويكرد نوين در توزيع نيروي تخصصي در راستاي دسترسي عادلانه مردم و با رعايت حقوق جامعه پزشكي

_استقرار نظام جامع مراقبت تخصصي در بيماريهاي خاص و صعب العلاج و توسعه نظام مند پيوند اعضا در كشور

 

                                                                                                     دكتر محمد آقاجاني

                                                                                                             معاون درمان

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

کارنامه-تحقیقات-کووید-۱۹-در-مرکز-تحقیقات-سیاستگذاری-سلامت-فروردین-تا-آذر-۱۳۹۹ کارنامه تحقیقات کووید- ۱۹ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری...
بزرگداشت-ابومنصور-موفق-هروی امروز روز تکریم و بزرگداشت ابومنصور موفق هروی،پزشک،...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت