دبیر علمی جامعه جراحان ایران گفت: اصول برنامه‌ریزی برای تعرفه پزشکی در سال ۹۶ اجرا نشده و این مسئله مهمی است اما کسی به آن توجه نمی‌کند.

سیاه پوش صحت، دبیر علمی جامعه جراحان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سینا با بیان اینکه اصول برنامه‌ریزی برای تعرفه پزشکی در سال 96 اجرا نشده است تأکید کرد: معمولاً این عدم هماهنگی خللی در عملکرد پزشکان در مداوا و درمان بیماران ایجاد نکرده است اما مسئله مهمی است اما کسی به آن توجه نمی‌کند.

 صحت، بیان داشت: تعرفه‌ها یک قانون مندی که در اصول اساسی نوشته شده نیست بلکه تعرفه‌ها برنامه‌ای است که با تورم تغییر می‌کند و میزان درآمد شرکت‌‌های بیمه می‌تواند آن را تغییر دهد در نتیجه تعرفه‌ها به طور کلی در سال‌های گذشته با توجه به تورم تعیین شده‌اند و از سویی تعرفه‌ها درباره همه موارد به طور یکسان مراعات نشده است.

 وی افزود: تعرفه قانون الهی نیست بلکه قراردادری است که با توجه به تورم در جامعه راجب به روابط خالی پزشک و بیمار تعیین می‌شود و مسئله‌ای که درباره کاهش تعرفه پزشکی سال 96 به وجود آمده نشان دهنده عدم هماهنگی در این موضوع است که باعث نارضایتی جامعه پزشکی شده است.

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت