معاون درمان وزارت بهداشت گفت: کمبود تعداد پزشک در کشور سبب شده تا نوبت دهی برای ارائه خدمات با زمان بیشتری صورت بگیرد.

محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: بنابر دستورالعمل ابلا‌غی وزارت بهداشت به بیمارستان‌های کشور بایدنوبت‌دهی درمانگاه‌ها آنها برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به صورت تلفنی یا اینترنتی باشد تا وقت مردم کمتر در صف‌های نوبت‌دهی حضوری معطل شود.

 وی بیان کرد: نوبت‌دهی در بیمارستان‌ها یک امری طبیعی است و بخاطر حضور گسترده افراد و مراجعه آنها برایدریافت خدمات بهداشتی و درمانی صف‌های انتظار را طولانی می‌کند، اما بطور کلی باید بیمارستان‌ها این نوبت‌دهی را به صورت اینترنتی انجام دهند تا مردم وقتشان تلف نشده و هزینه‌هایی بابت رفت و آمد صرف نکنند.

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد: در بین کشورهای توسعه یافته تعداد پزشکان بین یک سوم تا یک چهارم است که متأسفانه به دلیل کمبود تعداد پزشکان در کشور صف‌های انتظار برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به وسیله مردم طولانی و بیشتر از حد استاندارد است.

وی تأکید کرد: در اعتباربخشی بیمارستان‌ها یکی از مسائل مهم خطای پزشکی و ایمنی بیماران مطرح است که در این طرح ۹۰۰ سنجه درجه مراکز بهداشتی و درمانی را تعیین می‌کند.

 آقاجانی یادآور شد: اعتباربخشی می‌تواند انگیزه‌ای دو چندان را در بین بیمارستان‌های سراسر کشور برای ارتقای درجه و درآمد خود داشته باشد.