معاون درمان وزیر بهداشت ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند کاهش تعرفه‌های برخی گروه‌های پزشکی در شورای‌عالی بیمه، همچنین در پاسخ به مطالبه برخی‌ها مبنی بر بازگشت به کتاب کالیفرنیا در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی گفت: اگر دوستان می‌گویند کتاب کالیفرنیا را اجرا کنیم، حرفی نیست و من صراحتا به عنوان معاون درمان آمادگی دارم که با آن همراهی کنم، اما تبعات آن را کسانی باید ببینند که پیشنهادش را می‌دهند.

دکتر قاسم جان‌بابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعتراضات تعرفه‌ای برخی گروه‌های پزشکی، گفت: باید توجه کرد که دکتر هاشمی، اولین وزیر بهداشتی بود که بعد از ۳۰ سال تعرفه‌های پزشکی و قیمت خدمات پزشکی را به سمت واقعی و منطقی شدن قیمت، بالا برد؛ چراکه معتقد بود قیمت خدمات پزشکی باید واقعی شود.

وی تاکید کرد: حال اینکه فکر کنیم وزیر یا وزارتخانه‌ای که قیمت خدمات را به سوی واقعی شدن سوق داد، خودش هم درخواست کاهش قیمت این خدمات را ارائه کرده است، غیرمعقول است. بنابراین باید توجه کرد که کاهش تعرفه برخی گروه‌های پزشکی نه از سوی وزارت بهداشت، بلکه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر اتفاق افتاد.

تکلیف شورای‌عالی بیمه به وزارت بهداشت برای کاهش تعرفه برخی گروه‌های پزشکی

جان‌بابایی با اشاره به نامه سازمان بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت در سال ۹۵ مبنی بر لزوم کاهش قیمت خدمات برخی گروه‌های پزشکی به دلیل محدودیت منابع این سازمان، اظهار کرد: این موضوع در شورای‌عالی بیمه مطرح شد و به نوعی کاهش تعرفه‌های برخی گروه‌های پزشکی، درخواست شورای‌عالی بیمه بود. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف به کاهش هزینه‌های برخی رشته‌های پزشکی شد.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه بنابراین نه‌تنها کسی از وزارت بهداشت چنین درخواستی را مطرح نکرده بود، بلکه به وزارت بهداشت تکلیف شد تا قیمت خدمات برخی رشته‌ها را کاهش دهد، گفت: البته در آن زمان دو پیشنهاد مطرح شد؛ اول اینکه قیمت K را کاهش دهیم و دوم اینکه عدد K را جابجا کنیم. بعد از بررسی‌های متعدد نهایتا شورای‌عالی بیمه به این جمع‌بندی رسید که عدد  را کاهش دهد.

جان‌بابایی با بیان اینکه در حال حاضر هم دَری بسته نشده است و اگر در جایی اجحافی شده باشد، قابل بررسی است، افزود: بحث شورای‌عالی بیمه سیال است و ما هر سال تعرفه خدمات را تعریف می‌کنیم. بنابراین موارد مورد اعتراض هم می‌تواند در ورژن جدید بررسی شود و اگر دیدیم به گروهی  اجحاف شده است، در صورتیکه شورای‌عالی بیمه اجازه دهد، قیمت را بازمی‌گردانیم.

تعرفه‌گذاری بر مبنای کتاب کالیفرنیا؛ آری یا خیر؟

وی در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر بازگشت به کتاب کالیفرنیا در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی نیز گفت: باید توجه کرد که از سال ۲۰۰۴ تاکنون هیچگاه کتاب کالیفرنیا در کشور اجرا نشده است و اگر قرار باشد کتاب کالیفرنیا اجرا شود، دریافتی پزشکان کاهش می‌یابد.

جان‌بابایی افزود: با مستندات اعلام می‌کنم در کشورهایی که تعرفه‌گذاری‌ها بر اساس کتاب کالیفرنیا انجام می‌شود، دریافت پزشک در بخش دولتی و خصوصی یا نزدیک به هم بوده یا به میزان ۱.۵ برابر و زیر دو برابر باهم اختلاف دارند. حتی در آمریکا هم این موضوع صدق می‌کند. بنابراین در صورت اجرای کتاب کالیفرنیا دریافت پزشک در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی نزدیک به هم و یا حتی برابر می‌شود.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه در کتاب کالیفرنیا بیشترین سهم به سرمایه‌گذار و کسی که بیمارستان خصوصی می‌سازد، تعلق می‌گیرد، گفت: بنابراین اینطور نیست که اگر کتاب کالیفرنیا را اجرا کنیم، سهم پزشک بیشتر ‌شود. بلکه سهم پزشک کاهش یافته و سهم سرمایه‌گذار بالاتر می‌رود و معنی آن این است که در دنیا سهم سرمایه‌گذار را برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت افزایش داده‌اند.

در تعرفه‌گذاری تابع تصمیم شورای‌عالی بیمه‌ایم، اما...

جان‌بابایی تاکید کرد: اگر دوستان می‌گویند بیایید و کتاب کالیفرنیا را اجرا کنیم، حرفی نیست. ما تابع نظر شورای‌عالی بیمه هستیم و هر طور که شورای‌عالی بیمه تصمیم بگیرد، عمل می‌کنیم. من صراحتا به عنوان معاون درمان آمادگی دارم که پای این کار بایستم و با آن همراهی کنم، اما تبعات آن را کسانی باید ببینند که پیشنهادش را می‌دهند. زیرا این پیشنهاد به معنی این است که تعرفه پزشک باید بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی نزدیک به هم باشند. البته این اتفاق هم چیز بدی نیست و باعث می‌شود که پزشکان از بخش دولتی به بخش خصوصی نروند.

وی تصریح کرد: در عین حال صراحتا می‌گویم که اگر کتاب کالیفرنیا اجرا شود، پیش‌بینی که دوستان می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و دریافتی پزشک نه‌تنها بالا نمی‌رود، بلکه سهم پزشک کمتر هم می‌شود.

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت