نماینده مردم در مجلس گفت: طرح تحول سلامت بار سنگین مالی به نظام وارد کرده است زیرا این طرح بدون مطالعه و اصول کارشناسی شده اجرا شده است و این در حالی است که طرح تحول سلامت به‌طور کامل بیمه ها را بر زمین زده است.

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی درباره وضعیت اجرایی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و درمان،گفت: اجرایی طرح تحول سلامت فی نفسه رویکرد مناسبی داشته است اما دولت طرح تحول سلامت را بدون مصوبه  بهارستاناجراکرده است که این امر موجب شده است که اجرایی این طرح  با مشکلاتی روبرو شود.

طرح تحول سلامت بار سنگین مالی به نظام واردکرده است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: طرح تحول سلامت بار سنگین مالی به نظام وارد کرده است زیرا این طرح بدون مطالعه و اصول کارشناسی شده اجرا شده است و این در حالی است که طرح تحول سلامت  بطور کامل بیمه ها را بر زمین زده است.

 وی ادامه داد:درگذشته بیمارستان ها برای انعقاد قراردادبا بیمه‌ها رقابت می‌کردند اما هم اکنون پشت شیشه برخی از بیمارستانها می‌نویسند اگر بیمه دارید،مراجعه نکنید.

 نماینده مردم  رشت در  مجلس افزود: نارضایتی وسرگردانی بیماران در بیمارستانها، مراجعه کنندگان را آزرده خاطر کرده است و از همین رو با توجه به اینکه بیمارستان ها از بیمه‌ها مطالباتی دارند و بیمه ها توان پرداخت ندارند، مشخص است که بیمارستان‌ها انگیزه ای برای بستن قرارداد با بیمه ها را ندارند.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود:پس از خرابکاری هدفمند یارانه ها دومین خرابکاری طرح تحول سلامت است که بدون  اصول کارشناسی شده عملیاتی شده است وتاثیر منفی در حوزه سلامت در کشور داشته است.

بیمه های درمانی فاقد کارایی هستند 

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه بیمه‌های درمانی فاقدکارآیی هستند به خانه ملت گفت: طرح تحول سلامت بدون در نظر گرفتن توان بیمه ها اجرایی شد و متاسفانه  به این مسئله نیز توجه نشده است که آیا  بیمه‌ها  پاسخگو  مطالبات و انتظارات مردم هستند یا خیر.