عناوین مهمترین خبرها:

گروه سلامت _ معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی مقام پزشکی را مسئولیتی از جانب خداوند دانست

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمد علی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در همایش قرآن، عترت و سلامت، اخلاق حرفه ای از منظر قرآن را مورد بحث قرار داد و اظهار کرد: متصف بودن به صفت تقوی و خدا ترسی مهمترین ویژگی قرآنی افراد حرفه ای است که با تجلی در نیات و اعمال و رفتار موجب رضایت الهی و خشنودی مردم می شود.
معاون علمی فرهنگستان گفت: ملاک دیگر از منظر قرآن به آموزش سلامت مربوط می شود که علمی مفید است. 
وی نیت الهی و معنوی را از ویژگی های مهم اخلاق در اهل ایمان دانست و بیان کرد: اگر نیت درست نباشد عمل باطل است و به نتیجه نخواهد رسید. امام راحل فرمودند که کارها و اعمال خود را برای خداوند خالص کنید. 
محققی اظهار کرد:حقیقت جویی یا پرهیز از پیش داوری و قضاوت عجولانه از دیگر منظر های اخلاق در قرآن است ، در طبابت نیز به همین صورت است.
وی‌افزود: احترام و احسان به دیگران و داشتن روحیه قدر شناسی موضوع بسیار مهمی در تعاملات حرفه ای است. تکریم ارباب رجوع و بیماران نیز از همین دست است. 
معاون علمی فرهنگستان گفت: راستی و درستی در مبانی اسلامی بسیار مهم‌است بخصوص در مورد وظایفی که حیاتی است و در حرفه پزشکی به رعایت منابع و رفرانس هاست، کاری که باید انجام شود ریشه دار و معتبر باشد
دکتر محققی ادامه داد: تواضع و فخر فروشی نکردن مورد بعدی اخلاق اسلامی است. در قرآن آمده است بدترین جایگاه جهنم مربوط به متکبران است؛ باید خدمات مقدس طب و سلامت بدون تکبر صورت پذیرد.
وی ضمن اشاره به پاسخگویی به نیاز های مردم به عنوان منظر دیگری از اخلاق در اسلام بیان کرد: پزشک باید به مقام خود به چشم امانت و مسئولیت الهی بنگرد.
وی‌همچنین تاکید کرد پزشکان باید پشتکار داشته باشند، و از تفرقه بپرهیزند.

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

نقش-آينده‌پژوهي-در-مديريت-بحران‌ها آينده‌پژوهي، علم و يا به تعبير ديگر هنري است كه به...

ورود به سایت