عناوین مهمترین خبرها:

گروه سلامت ــ رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، حضور این وزارتخانه در بیست‌و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم را در قالب دو بخش قرآن و سلامت و بخش دانشگاهی دانست

مهدی بحرالعلوم، رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با ایکنا؛ به تشریح نحوه حضور این وزارتخانه در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم پرداخت و گفت: حضور وزارت بهداشت در این نمایشگاه در قالب دو بخش قرآن و سلامت و بخش دانشگاهی است.

بحرالعلوم افزود: امسال در بخش قرآن و سلامت برنامه‌های متنوعی شامل ارائه مشاوره رایگان تغذیه، خدمات طب ایرانی برای روزه‌داران، دیابت و روزه‌داری و مشاوره کودک برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: بخش قرآن و سلامت امسال برنامه‌های متنوع قرآنی دارد و کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام سلامت نیز از دو تولید علمی خود رونمایی می‌کند.

بحرالعلوم با بیان اینکه مسابقات دینی و قرآنی برگزارشده از سوی این وزاتخانه در نمایشگاه قرآن سال گذشته جزو برترین برنامه‌های نمایشگاه بیست و ششم بود، اظهار کرد: امسال نیز برای اجرای این دست از مسابقات اقدام می‌کنیم.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت یادآور شد: امسال دانشگاه‌های علوم پزشکی آبادان و شیراز نیز در بخش قرآن و سلامت نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند.

وی در تبیین برنامه‌های وزارت بهداشت در بخش دانشگاهی نیز گفت: کانون‌های دینی و قرآن و عترت وزارت بهداشت در این بخش حضور می‌یابند و به ارائه گزارش عملکرد خود در نمایشگاه می‌پردازند. همچنین در این دوره از نمایشگاه قرآن، پرچم کانون‌های مذهبی وزارت بهداشت رونمایی می‌شود.