گروه سلامت ــ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به ابلاغ تصویب‌نامه معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در حکمی به معاونت درمان و سرپرست سازمان غذا و دارو، مأموریت‌های جدیدی را به این دو سازمان ابلاغ کرد.

به گزارش ایکنا، سعید نمکی، وزیر بهداشت در حکمی قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت را به عنوان مدیر پروژه افزایش سهم بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش سلامت با محوریت واگذاری واحد‌های دندان‌پزشکی، واگذاری بیمارستان‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و تامین گاز‌های طبی برای مراکز درمانی منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است: 
جناب آقای دکتر جان بابایی
معاون محترم درمان
با توجه به ابلاغ تصویب‌نامه شماره
۲۴۲۷۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ معاون اول محترم رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بموجب این ابلاغ به عنوان مدیر پروژه افزایش سهم بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش سلامت با محوریت واگذاری واحد‌های دندان پزشکی، واگذاری بیمارستان‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و تامین گاز‌های طبی برای مراکز درمانی منصوب می‌گردید، امید است با اهتمام جدی و با برقراری تعامل مناسب با سایر دستگاه‌های ذیربط و همچنین معاونت‌های ستادی و سایر واحد‌های تابعه در اجرای دقیق وظایف محوله موفق باشید. 
نظر به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد خروجی‌های مناسب و بهنگام انتظار می‌رود تمامی رده‌های ستادی و محیطی همکاری لازم را با جنابعالی بعمل آورند.
نمکی همچنین در حکمی به محمد رضا شانه‌ساز سرپرست سازمان غذا و دارو وی را مسئول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این سازمان تعیین کرد.
متن حکم سرپرست سازمان غذا و دارو به این شرح است:
جناب آقای دکتر محمد رضا شانه‌ساز 
سرپرست محترم سازمان غذا ودارو
با توجه به ابلاغ تصویب‌نامه شماره
۲۴۲۷۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ معاون اول محترم رئیس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر پروژه‌های افزایش خود اتکایی و توسعه ظرفیت تولید فرآورده‌های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و برنامه توسعه و تقویت زیر ساخت‌های نظارتی به منظور ارتقای کیفیت فرآورده‌های سلامت منصوب می‌گردید امید است با اهتمام جدی و با برقراری تعامل مناسب با سایر دستگاه‌های ذیربط و همچنین معاونت‌های ستادی و سایر واحد‌های تابعه در اجرای دقیق وظایف محوله موفق باشید.
نظر به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد خروجی‌های مناسب و بهنگام انتظار می‌رود تمامی رده‌های ستادی و محیطی همکاری لازم را با جنابعالی به عمل آورند.