معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری کامل با یونیسف برای پیشبرد اهداف سلامت‌محور آن سازمان در منطقه است و تبادل آخرین تجربیات در این حوزه با همکاری مستمر یونیسف ضامن ارتقای سلامت در کشورهای منطقه خواهد بود.

·     به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دکتر ویل پارکس در دیدار با معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به دستاوردهای حوزه بهداشت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: همکاری ایران با یونیسف، بسیار تأثیرگذار و فراگیر است.

نماینده یونیسف در ایران دستاوردهای کشورمان را در کاهش مرگ نوزادان چشمگیر خواند و گفت: ایران در این حوزه به شاخص‌های خوبی دست پیدا کرده است.

ویل پارکس، نشست منطقه‌ای یونیسف در ایران را موفقیت‌آمیز دانست و از وزارت بهداشت به‌خاطر برگزاری آن قدردانی کرد.

در ادامه این نشست، دکتر علیرضا رییسی؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت به تشریح فعالیتهای نظام شبکه در حوزه سلامت کشورمان پرداخت و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری کامل با یونیسف برای پیشبرد اهداف سلامت‌محور آن سازمان در منطقه است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات حوزه بهداشت در کنترل و کاهش مرگ مادران باردار و نوزادان اظهار کرد: ایران آماده است تجربیات خود را در این حوزه در اختیار کشورهای منطقه قرار دهد.

رییسی گفت: ادامه بازدیدها و برگزاری نشستهای منطقه‌ای و همچنین تبادل آخرین تجربیات در این حوزه با همکاری مستمر یونیسف، ضامن ارتقای سلامت در کشورهای منطقه خواهد بود.