عناوین مهمترین خبرها:

تهران- ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیماری های غیرواگیر را عامل اول مرگ و میر در کشور عنوان کرد و گفت: اگر دوراندیشی نکنیم در سیاه چاله بیماری های غیرواگیر اسیر و محبوس می شویم.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم افتتاحیه دوره کشوری آموزشی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر با اشاره به دستاوردهای ارزشمند کشور در حوزه کاهش موارد مرگ و میر ناشی از بیماری ها، افزایش طول عمر، واکسیناسیون، افزایش دانش آموختگان و توسعه دانش پزشکی، ایران را یکی از الگوهای توسعه بهداشت و سلامت در جهان عنوان کرد.
وی از بیماری های غیرواگیر به عنوان سیاه چاله تعبیر کرد و گفت: افتخار می کنم که سه دهه پیش اداره کنترل بیماری های غیرواگیر را در وزارت بهداشت راه اندازی کردم.  
نمکی، توجه به بیماری های غیرواگیر را حائز اهمیت دانست و افزود: تحلیل مرگ های سال های اخیر نشان می دهد که بیماری های غیرواگیر رتبه اول را در میان عوامل مرگ و میر دارند.
به گزارش ایرنا، مراسم افتتاحیه دوره کشوری آموزشی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونین وزیر، روسای سه دانشگاه علوم پزشکی در تهران، مدیران عالی سازمان جهانی بهداشت و مسئولین کنترل بیماری های غیر واگیر در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم برگزار شد.