عناوین مهمترین خبرها:

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، آقایان یونس شکرخواه، حسن نمکدوست، شهاب صابونچی و بهروز شجاعی را به عنوان اعضای جدید شورای روابط عمومی و ارتباطات این سازمان منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی؛ آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی در احکامی آقایان دکتر یونس شکرخواه، دکتر حسن نمکدوست، دکتر شهاب صابونچی و بهروز شجاعی را به عنوان اعضای جدید شورای روابط عمومی و ارتباطات سازمان نظام پزشکی کل کشور منصوب کرد.

آقای یونس شکرخواه، دکترای علوم ارتباطات و آقای حسن نمکدوست جامعه شناس و روزنامه‌نگار برجسته است.

آقای حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به واگذار شدن نظارت بر تبلیغات صدا و سیما توسط سازمان نظام پزشکی پس از ۱۴ سال این اقدام را گامی بلند برای ارتقای سلامت جامعه عنوان کرد.