عناوین مهمترین خبرها:

پنجمین نشست کارگاهی برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان با حضور دکتر دل‌پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و دکتر برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش وبدا، دکتر علی دل‌پیشه با تشکر از شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان برنامه در اهتمام برای تدوین سند سلامت مردان، گفت: نام تمامی افرادی که در طراحی و تدوین سند، نقش داشته‌اند، ثبت خواهد شد.
وی افزود: دو عنصر اصلی و کلیدی در گسترش بیماری‌ها، فاکتور سن و جنس است که قابل قیاس با شغل، تحصیلات، عوامل اجتماعی، بعد خانوار و سایر فاکتورها نیستند.
رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: سند سلامت مردان برای افق
۱۴۰۴ طراحی می‌شود و ما باید برای رسیدن به سطح مطلوب سلامت، دو عنصر سن و جنس را لحاظ کنیم.
وی با اشاره به این که باید بتوان شرایط را به گونه‌ای پایدار ساخت که امید به زندگی در مردان افزایش یابد، افزود: برای تهیه این سند و رسیدن به نقطه مطلوب، ابتدا باید بررسی وضعیت موجود صورت می‌گرفت که توسط مرکز بیماری‌های غیرواگیر انجام شده و در حال حاضر پیش‌نویسی برای سند تهیه شده که در این جلسات نظرات و پیشنهادهای سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل در سلامت مردان در آن لحاظ خواهد شد و در نهایت تبدیل به متنی برای ارایه در نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌شود.
دکتر دل‌پیشه ادامه داد: این سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز با حضور رییس جمهور و دیگر وزرای عضو به تصویب خواهد رسید و ضمانت اجرایی خواهد یافت‌.
وی گفت: خوشبختانه همزمان با تدوین این سند، تدوین سند سلامت زنان نیز به پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی با سرعت یکسانی در جریان است و ان‌شاءالله بعد از طرح و تصویب سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وارد مرحله اجرایی خواهیم شد و امید داریم با تدوین سند سلامت مردان، قدمی در راستای سلامت مردان کشور برداشته باشیم‌.
برپایه این گزارش، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز در انی نشست اظهار داشت: بیش‌ترین چالش پیش روی کشور در بیست تا سی سال آینده، مساله جمعیت و زیرشاخه‌های آن خواهد بود و در این بین مبحث سالمندی سهم عمده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد.
دکتر برکاتی افزود: به دنبال افزایش سن جمعیت، مشکلات خاص این گروه سنی همانند استئوپورز بیش‌تر می‌شود و سهم زیادی از بیمه و  out of pocket را به خود اختصاص خواهد داد.
وی ادامه داد: با توجه به  بررسی انجام‌شده در سال‌های
۱۳۹۱-۱۳۹۲ ، ۸۰ درصد جمعیت دچار کمبود ویتامین دی هستند که از عوامل موثر بر آن، آلوگی هوا، تغییرات اقلیمی و سبد غذایی خانوار است.
دکتر برکاتی گفت: چالش‌های حال حاضر ما از ده سال گذشته بیش‌تر شده است و میانسالان کنونی کشور حداقل دچار یک بیماری غیرواگیر هستند که به دلیل تغییر ایجاد شده در سبک زندگی است.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: طبق آمارهای موجود، پوشش بیمه‌ای و هم‌چنین رجوع به حوزه‌های سلامت از سوی زنان به دلایل مختلف چون نوع طراحی سیستم بهداشتی که اکثر افراد شاغل در آن زنان هستند و برای ارائه خدمت به مادر و کودک آموش دیده‌اند، بیش‌تر است‌.
وی ادامه داد: بحث بعدی، کاهش میزان رشد جمعیت در کشور است که باعث کاهش جمعیت افراد فعال به کم‌تر از
۶۰ درصد در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده خواهد شد‌.