عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
وبینار بررسی وضعیت پژوهش های اخلاق پزشکی برگزار می شود نوشته شده توسط خداوردیان 32
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد فاجعه انسانی و گرسنگی در یمن نوشته شده توسط خداوردیان 89
13 پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس جمهور برای کنترل کرونا نوشته شده توسط خداوردیان 119
وبینار تحلیل داده محور وضعیت کرونا در سطح کشورو پیشنهادهای سیاستی برگزار می شود نوشته شده توسط خداوردیان 99
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به ریس جمهور در خصوص اقدامات پیشنهادی برای کم کردن شیوع بیماری کووید 19 نوشته شده توسط خداوردیان 170
محکومیت اقدام شیطانی روزنامه فرانسوی زبان از طرف فرهنگستان علوم پزشکی ایران نوشته شده توسط خداوردیان 135
وبينار فلسفه پزشکی برگزار مي شود نوشته شده توسط خداوردیان 169
تقدیم خلاصه اجرائی: ارتقـاء نظام انتخاب اسـتاد در آموزش عالی سلامت از سوی فرهنگستان علوم پزشکی به مسئولین مربوطه نوشته شده توسط خداوردیان 289
شماره هشتم فصلنامه "فرهنــگ و ارتقــای سلامت" منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 223
وبينار علوم انساني سلامت برگزار مي شود نوشته شده توسط خداوردیان 353