عناوین مهمترین خبرها:

نشست بررسی سبک زندگی از دیدگاه علوم پایه در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل نشست بررسی سبک زندگی از دیدگاه علوم پایه با حضور دکتر مسلم بهادری رئیس گروه علوم پایه ، دکتر محسن نعمت گرگانی استاد دانشگاه تهران و فعال علمی در دانشگاه استنفورد ، دکتر خسرو خواجه رئیس دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر سامان حسین خانی معاون پژوهشی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر داریوش فرهود عضو پیوسته فرهنگستان و جمعی از اعضای گروه علوم پایه صبح روز شنبه 28 اردیبهشت ماه سال جاری در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد .

بر اساس این گزارش ابتدا دکتر مسلم بهادری رئیس گروه علوم پایه با اشاره به اهمیت بحث سبک زندگی در جامعه گفت : گروه علوم پایه در فرهنگستان علوم پزشکی موضوع سبک زندگی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و ما به دنبال عملیاتی کردن این مهم هستیم .

ایشان افزود : یکی از راه حل های اجرایی کردن سبک زندگی سالم در جامعه آموزش صحیح است .

سپس دکتر محسن نعمت گرگانی استاد دانشگاه تهران و فعال در عرصه علمی در دانشگاه استنفورد با تاکید بر اهمیت دیدگاه بیوشیمی در سبک زندگی گفت : محیط اطراف ما در سبک زندگی بسیار موثر است و ما با سبک زندگی سالم می توانیم بدن خود را در برابر بیماری ها حفظ کنیم .

در ادامه دکتر سامان حسین خانی گفت : در خصوص عملیاتی کردن سبک زندگی باید فعالیت های گسترده ای صورت گیرد و جامعه هدف در این بحث مردم هستند و باید آموزش های صحیح به آنها داده شود .

همچنین در این نشست دکتر داریوش فرهود عضو پیوسته فرهنگستان نیز خاطر نشان کرد : در عرصه سبک زندگی باید فرهنگ سازی صحیح صورت گیرد و فرهنگستان علوم پزشکی ، رادیو و تلوزیون باید آموزش های صحیح صورت گیرد و سبک زندگی سلم را به مردم آموزش دهد .