عناوین مهمترین خبرها:

دکتر صدری زاده  عضو کمیسیون ریشه کنی فلج اطفال در مدیترانه شرقی و عضو افتخاري فرهنگستان علوم پزشكي در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی و امور بین الملل گفت : برنامه واکسیناسیون  فلج اطفال بايد تا زمانی که حتی یک کودک مبتلا به فلج اطفال  در دنيا وجودنداشته باشد ادامه یابد .

وی افزود : واکسن فلج اطفال حداقل باید 4 بار استفاده شود ،در بدو تولد "2قطره" ، "2ماهگی" "4ماهگی " "6 ماهگی" و بعد یاد آور، که با بقیه واکسن ها بعد از سن یک سالگی ، در 15 ماهگی تا 18 ماهگی باید استفاده شود .

ایشان تصریح کردند : چون مسئله ریشه کنی فلج اطفال در کشور ما مطرح است در مناطق هم مرز افغانستان و پاکستان که فلج اطفال در آنجا هنوز بومی است باید کودکان زیر 5 سال هرچند بار که واکسن زده باشند باز هم سالانه یک تا 2 بار واکسن به صورت قطره خوراکی داده شود .این کار نه تنها ضرری ندارد بلکه باعث تقویت سیستم دفاعی بدن نیز می شود .

دکتر صدری زاده متخصص بیماری های عفونی گفت : ما باید از موفقیت هایی که داشتیم درس بگیریم نه اینکه مغرور شویم چرا که به دلیل مجاورت 2 کشور بومی از نظر فلج اطفال یعنی افغانستان و پاکستان هر لحظه ممکن است ویروس توسط مسافرین وارد کشور شود ، بنابر این باید آمادگی لازم را داشته باشیم یعنی برنامه واکسیناسیون را به شدت ادامه دهیم .

ایشان خاطر نشان کرد : خانواده ها برنامه واکسیناسیون کودکانشان را جدی بگیرند ، جامعه پزشکی هم، چون یکی از راهکارهای مبارزه با فلج اطفال است باید برنامه ها و اقدامات لازم را به عمل آورد ،همچنین دولت باید امکانات لازم از نظر نیروی انسانی ، بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا بتواند برنامه های واکسیناسیون تکمیلی را تا تحقق ریشه کنی کامل در دنیا ادامه دهد.