عناوین مهمترین خبرها:


فرهنگستان علوم پزشکی کشور با پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان تفاهم نامه همکاری امضاء کرد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  در این یادداشت تفاهم اشاعه گفتمان حوزه سلامت مبتنی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و زمینه سازی جهت آینده نگاری و سیاستگذاری بر اساس گفتمان مذکور مورد تاکید طرفین قرار گرفته است .

بر اساس این گزارش در این  تفاهم نامه همچنین استفاده مطلوب از توانایی های پژوهشکده و فرهنگستان علوم پزشکی در ارتباط با ارتقای فعالیت های آینده پژوهی حوزه سلامت و انجام مطالعات و پژوهش های مشترک آینده پژوهی در حوزه سلامت با تاکید بر رویکرد آینده نگاری در سه بخش به ویژه نظریه پردازی ، رصد کلان و آینده نگری مورد اهتمام و توجه قرار گرفته است  .

همچنین تدوین و تالیف و انتشار اسناد و مدارک علمی به صورت مشترک در قالب کتاب ، مقاله علمی  و گزارشات تخصصی و نیز انتقال اطلاعات و تجربه بین دو طرف  و برگزاری جلسات نخصصی هم اندیشی پیرامون موضوعات مشترک نیز بخشی ازاین تفاهم نامه مشترک است .

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت