عناوین مهمترین خبرها:

نشست بررسی راهکارهای ارتقاء ایمنی و سلامت غذا روز سه شنبه 23 دی ماه سال جاری در محل فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل نشست بررسی راهکارهای ارتقاء ایمنی و سلامت غذا روز سه شنبه 23 دی ماه سال جاری در محل فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و دبیر خانه شورای سیاستگذاری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، معاونین غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و دانشگاه شهید بهشتی ، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ، مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

بر اساس اين گزارش در این نشست ، چالشهای بر سر راه ایمنی و سلامت غذا و راهکارها پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت .