عناوین مهمترین خبرها:

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران همگام با جامعه پزشکی کشور از کمپین اعتراضی صدور احکام حبس برای پزشکان حمایت می کند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل فرهنگستان در پی صدور احکام مجازات حبس برای برخی پزشکان که ناخواسته در انجام فرآیند خدمت رسانی و درمان بیماران نیازمند مرتکب قصور شده اند برخی قضات دادگاهها به استناد قانون مجازات اسلامی برخلاف بخشنامه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه، اقدام به صدور مجازات حبس برای پزشکان نموده اند که این امر موجب سلب آرامش در جامعه پزشکی شده و درمان بیماران را با مشکل مواجه کرده است.

بر  اساس این گزارش صدور احکام حبس برای برخی پزشکان به خاطر قصور پزشکی موجب تشدید نا امنی شغلی در جامعه پزشکی و نیز اخلال در روند درمان بیماران صعب العلاج شده است.

این گزارش می افزاید قصور پزشکی در فرآیند درمان بیماران به جهت خطا های انسانی و پاراکلینیکی اجتناب ناپذیر است و بر اساس شواهد و آمار موجود، کشور ایران با وجود پزشکان حاذق و متعهد از نظر آماری کمترین میزان قصور پزشکی را دارد و استمرار اجرای صدور احکام حبس برای پزشکان باعث می شود خطر پذیری برای درمان بیماران پرخطر از طرف پزشک معالج کاهش یابد و این بیماران از دریافت خدمات مناسب درمانی محروم بمانند .

گفتنی است پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، حضرت آیت اله آملی لاریجانی طی بخشنامه ای قضات سراسر کشور را از صدور احکام مجازات حبس برای پزشکانی که مرتکب قصور پزشکی در درمان شده اند منع کرده اند اما در روزهای اخیر برخی قضات با نادیده انگاشتن این بخشنامه اقدام به صدور احکام مجازات حبس برای پزشکان نموده اند .

برای شرکت در این کمپین لطفا اینجا کلیک نمایید .