عناوین مهمترین خبرها:

دكتر حسين كرمي  عضو گروه قرآن ، عترت و سلامت فرهنگستان  با تاكيد بر اينكه پزشكان بايد با كرامت انساني رفتار كنند گفت : در دومين همايش قرآن ، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشكي كه در شيراز برگزار مي شود ، اساتيد متخصص و كارشناس كه در رابطه با قرآن  و فرمايشات اهل بيت ، صاحب سخن هستند گرد هم مي آيند و هدف از اين نشست ،هم فكري در جهت برنامه ريزي در زمينه اينكه  ما چگونه مي توانيم  قرآن را در امور مختلف درماني به كار ببريم .

وي خاطر نشان كرد : مريض يك  امانت الهي است و امام حسين (ع) مي فرمايند: نياز هاي مردم بر شما از نعمت هاي خداوند است و پزشكان بايد خدا را شكر كنند كه نياز نيازمندان به درمان را برطرف مي كنند و كمك مي كنند تا سلامتي بيماران برگردد .

عضو گروه قرآن ، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشكي افزود : نگرش معنوي كمك مي كند تا پزشكان بتوانند با مهرباني و با مسئوليت بيشتري با بيماران برخورد كنند و در نهايت باعث جلب رضايت خداوند مي شود .

دكتر كرمي ادامه داد : هدف از تشكيل گروه قرآن ، عترت و سلامت در فرهنگستان كه اتاق فكري است با حضور انديشمندان و متخصصان فعال در امر پزشكي ، اين است كه قرآن در جامعه پزشكي نهادينه شود و همه بتوانيم با قرآن انس بگيريم .

وي گفت : يك نمونه ما در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گروه اورولوژي به صورت ماهيانه در منزل يكي از اساتيد جلسات قرآني برگزار مي كنيم و تمامي پزشكاني كه مشغول گذراندن دوره تخصص وفوق تخصص پزشكي هستند گرد هم مي آيند و در هر جلسه پنجاه آيه از قرآن خوانده مي شود و از طريق پنج سال تخصص كاملا با قرآن و مفاهيم حيات بخش آن آشنا مي شود .

دكتر حسين كرمي با اشاره به تاكيد قرآن بركرامت انساني افزود : پزشكان بايد با بيماران با كرامت  و دلسوزانه رفتار كنند.

يك نمونه عملي انس با قرآن ، هم زمان با فعاليت تحصيلي پزشكي در حد تخصصي و فوق تخصصي جلسه قرائت قرآن گروه اورولوژي دانشگاه شهيد بهشتي است .