بیست و هفتمین جلسه مشترک گروه سلامت و همکاری های بین المللی فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان های بین المللی تحت عنوان "تغذیه و سلامت، توصیه ها و پیامدهای دومین کنفرانس بین المللی تغذیه ICN2 برای ایران" با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه سلامت و همکاری های بین الملل، جمعی از اعضای پیوسته و وابسته و همچنین، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، نماینده سازمان فائو در ایران، نماینده دفتر صندوق توسعه سازمان ملل در ایران و نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، دهم اردیبهشت ماه سال 94 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر سرج ناکوزی، نماینده سازمان فائو در ایران، خانم دکتر جیهان تاویلا، نماینده سازمان جهانی بهداشت، خانم دکتر فاطیما هاشم نماینده دفتر فائو در قاهره (از طریق اسکایپ)، آقای دکتر جهانفر دانشیان، نماینده وزارت جهاد کشاورزی و خانم دکتر زهرا عبدالهی نماینده وزارت بهداشت به ارائه گزارش در خصوص وضعیت جهانی و ملی تغذیه، دستاوردها، چالش ها و راه های پیش رو پرداختند.