دكتر فريدون عزيزي معاون علمي فرهنگستان علوم پزشكي در مصاحبه با خبرنگار واحد روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان گفت: هدف از برگزاري "هم انديشي سلامت معنوي" بررسي تعاريف و مفاهيم سلامت معنوي و به دنبال آن يافتن مباني ارزيابي سلامت معنوي، ورود سلامت معنوي به آموزش پزشكي و سپس مطرح نمودن ارائه خدمات سلامت است.

معاون علمي فرهنگستان در ادامه گفت: در يكي از نظر خواهي هايي كه توسط افراد گروه از برخي متخصصين ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و دانشجويان علوم پزشكي انجام شد به نظر رسيد كه كاستي هاي زيادي در دريافت مفاهيم و تعاريف سلامت معنوي در جامعه پزشكي و حتي گروه آكادميك دانشكده پزشكي وجود دارد.

وي افزود: در همين راستا گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي در نظر دارد نشست هم انديشي را به منظور بحث پيرامون مفاهيم مختلف سلامت معنوي برگزار كند.

دكتر فريدون عزيزي گفت: در اين نشست اساتيد حوزه، اساتيد دانشگاه و جلسات كار گروه هاي علمي به ايراد سخنراني خواهند پرداخت و ضمناً هم انديشي در دوبخش، بخشي به صورت سخنراني و بخشي ديگر به صورت كارگاهي عرضه مي شود.

رئيس گروه سلامت معنوي فرهنگستان اظهار داشت: اين هم انديشي  در سال جاري  و با شركت اعضاي پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي ، معاونين آموزشي و نمايندگان دفتر مقام معظم رهبري (مد ظله)، مسئولين مراكز توسعه آموزش و معاونين فرهنگي برخي از دانشگاه هاي علوم پزشكي در محل فرهنگستان علوم پزشكي برگزار خواهد شد.

گفتني است نخستين نشست هم انديشي سلامت معنوي  در روز هاي دوم، سوم و چهارم خرداد ماه با بحث و بررسي پيرامون محورهاي تاريخچه سلامت معنوي، تعريف مفاهيم سلامت  معنوي در اديان مختلف، مباني سلامت معنوي در اسلام و همچنين در زمينه هاي مربوط به روش هاي سنجش سلامت معنوي بر اساس مباني سلامت معنوي در اسلام و ارتباط سلامت معنوي با سلامت جسمي ، سلامت روان و سلامت اجتماعي، سلامت معنوي در آموزش پزشكي، لزوم ورورد سلامت معنوي در سياستگذاري نظام سلامت و همچنين ارائه مراقبت هاي بهداشتي درماني برگزار خواهد شد.

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جهان-بدون-صهیونیسم-در-افق-راهبرد-روز-جهانی-قدس دکتر محمد حسین نیکنام (عضو پیوسته فرهنگستان علوم...
کرونا-با-مشارکت-مردم-مهار-شدنی-است نویسنده : دکتر بیژن صدری‌زاده مدیر سابق مبارزه...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت