حجت الاسلام  حميد رضا مظاهري سيف در سومين روز نشست سلامت معنوي گفت : معنويت اسلامي بر اساس ارتباط دروني با خدا شكل مي گيرد  و در معنويت اسلامي مهم ترين عاملي كه سلامت معنوي را تامين مي كند ايمان است .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل وي گفت : ايمان به معناي پذيرش حق است و در مقابل آن كفر است و ايمان از دو عنصر شناخت حق و نيروي پذيرش آن تشكيل مي شود  كه اين نيرو بسيار تحول آفرين است .

بر اساس اين گزارش وي ضمن اشاره  به عامل ديگر كه در تقويت سلامت معنوي نفوذ دارد  گفت :  تقوا به معناي هوشياري قلبي نسبت به حضور و لطف الهي است و هوشياري دروني  نقش به سزايي در جسم و روح آدمي دارد  .

حجت الاسلام سيف افزود : ما بايد راهكارهاي عملي را اعمال كنيم و به عنوان مثال كارگاه هاي رشد ايمان و تقويت هوشياري قلبي برگزار كنيم تا بتوانيم آگاهي و ايمان  كه  از عوامل مهم تامين سلامت معنوي است را در بين افراد جامعه گسترش دهيم .

عضو گروه سلامت معنوي به عامل سوم يعني عمل صالح اشاره كرد و گفت : عمل صالح عملي است كه با ايمان سازگار است و يكي از عواملي است كه در سلامت معنوي بسيار موثر است .

وي ادامه داد : سياست هاي كلي نظام سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله ) تاكيد بر اين مهم دارد كه محيط هاي درماني را تبديل به محيط هايي براي شكوفايي و رشد معنوي كنيم كه اين خود فرصت طلايي است چراكه در گرفتاري ها و گشايش هاي زندگي است كه رشد و شكوفايي معنوي صورت مي گيرد .

حجت الاسلام سيف در اين نشست  ادامه داد : از سوي ديگر معنويت سكولار بدون توجه به خدا تعريف مي شود و به جاي ارتباط با او و جريان نيروي الهي بر كشف نيروهاي دروني و قدرت ذهن تاكيد مي شود و سه عامل رايج در تامين سلامت معنوي از ديدگاه معنويت سكولار تجسم خلاق است يعني تجسم جسم سالم مي تواند به خلق جسم سالم و سلامتي منجر شود .

وي  افزود : دوم قانون جذب راهكار ديني در معنويت سكولار است كه به خواستن و تصور كردن وضعيت سلامتي براي تامين سلامت تاكيد مي كند و سومين عامل دعاي مثبت است كه دعا را به عبارات تاكيدي به منظور تلقين به نفس تعريف مي كنند .

عضو گروه سلامت معنوي خاطر نشان كرد : اين سه راهكار بدون توجه به خداوند راه هايي براي كشف نيروهاي دروني را مد نظر قرار مي دهد و در نتيجه در صورت تلفيق سلامت معنوي در آموزش پزشكي دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي اذعان داشت : آموزش بايد با برنامه هاي مهارت افزايي معنوي همراه شود و كساني كه مي خواهند خدمات سلامت معنوي ارائه دهند مي توانند تجربه هاي معنوي را درك و تبيين كنند و به اندازه لازم معنويت سكولار تبيين و آسيب شناسي شود تا در برنامه هاي عملي درمان گرا تداخلي بين معنويت سكولار و معنويت اسلامي صورت نگيرد .