فرهنگستان علوم پزشكي از تدوين استانداردهاي هواي پاك و شاخص كيفيت هوا در كشور حمايت كرد .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بر اساس مصوبه ششمین جلسه کارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت و با توجه به اهمیت و اولویت تصمیم گیری در خصوص استاندارد هوای پاک در کشور و نیز شاخص کیفیت هوا مقرر شد در نخستین گام، حمایت ذی نفعان و نهاد های مسئول در این رابطه جلب گردد.

بر اساس اين گزارش  پیشنهادات کارگروه طی نامه ای با امضای ریاست فرهنگستان علوم پزشکی دكتر سيد عليرضا مرندي خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محیط زیست  ارسال گردید.

دکتر سید علیرضا مرندی در این نامه خاطرنشان كرد :آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و صنعتي يکي از مهمترين مشکلات موجود مرتبط با سلامت مردم است و کنترل و کاهش آن از برنامه هاي مهم دولت محسوب مي شود.

فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران نیز در راستاي انجام وظايف خود ، در طول سالهای اخير بارها ضمن دعوت از اساتيد،کارشناسان، محققين و نمايندگان سازمان ها و نهادهاي  عمومي و دولتي مسئول،  موضوع را مورد بررسي و توجه ويژه قرار داده است.

وی در ادامه به تشکیل کارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت در  گروه سلامت و همکاری های بین الملل فرهنگستان در بهمن ماه گذشته اشاره كرد و گفت : سند پیش رو  حاصل اجماع تمامی ذی نفعان و مشارکت کنندگان  است .

در ادامه این نامه در خصوص پیشنهادات ارائه شده در بند ششم و هشتم سند جامع آمده است:

با توجه به اينکه استاندارهاي هواي پاک در سال 1388 بر پايه راهنماي سازمان جهاني بهداشت، با تصويب هيئت وزيران تعيين و ابلاغ گرديده و ابقاء يا تغيير اين استانداردها، به نوعي با عدم توافق سازمان‏هاي دولتي مربوطه مواجه شده، لذا فرهنگستانعلوم پزشکي توصيه مي‏کند پيش نويس استانداردهاي هواي پاک با توجه به راهنماي سازمان جهاني بهداشت و با مشارکت سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوين و پس از تصويب مراجع  ذي صلاح، ابلاغ گردد.

همچنین دستورالعمل محاسبه، تعيين و اعلام شاخص کيفيت هوا با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد و مسئوليت و چگونگي اطلاع رساني در زمينه کيفيت هوا و اثرات آن بر سلامت بطور شفاف مشخص شود و سازمان هاي مرتبط در زمينه اطلاع رساني، همگي از دستورالعمل واحدی پيروي نمایند".