ظرفیت های قانونی و توان اجرایی شورای اسلامی شهر تهران؛ پشتیبان کارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت است

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل در راستای اقدامات حمایت خواهانهکارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت که با مشارکت گروه سلامت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی و سایر نهادهای ذی ربط تشکیل شده است، جلسه ای به منظور ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته و جلب حمایت نهادهای مسئول در شورای اسلامی شهر تهران برگزار گردید.

بر اساس اين گزارش این جلسه با حضور دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه سلامت و همکاری های بین الملل، دكتر حسین یوسفی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران، دکتر کاظم ندافی، ریاست مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، مهندس مسعود زندی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر امیرحسین میرآبادی، مدیر فنآوریهای پاک مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و نیز نماینده برنامه عمران ملل متحد، اعضای کمیسیون سلامت شورای شهر و برخی دیگر از کارشناسان و متخصصان محیط زیست، سه شنبه 26 خردادماه 94 برگزار شد.

در این جلسه ضمن تشریح اهداف و برنامه های کارگروه مذکور، گزارشی از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته ارائه شد که از محور اصلی آن می توان به :

1-     نگاهی بر روند غلظت آلاینده‏های هوای شهر تهران طی سال‏های 1389 تا 1393

2-     پیشنهادات کارگروه

3-     حمایت طلبی در خصوص استانداردهای هوای پاک

اشاره کرد.

در ادامه جلسه، اعضای کارگروه به پرسش های نمایندگان شورای شهر در رابطه با ابعاد مختلف سند حمایت طلبی آلودگی هوا و نتایج مورد انتظار پاسخ دادند.

دكتر رحمت اله حافظی، ریاست کمیسیون سلامت شورای شهر، با اشاره به ظرفیت های قانونی و جایگاه شورای شهر در طرح مطالبات مردمی نزد نهادهای مسئول، اظهار داشت که این شورا آماده همکاری و پشتیبانی از کارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت می باشد.